КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Форми та зразки заяв

NoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone

Начальнику відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства Корецької

райдержадміністрації

Здроку О.А.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(П.І.Б. заявника)

  Паспорт: серія ___   № ______________

Адреса реєстрації :  _________________

__________________________________

__________________________________

 

ЗАЯВА

на видачу будівельного паспорта

(внесення змін до будівельного паспорта)

 

         Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею ______ га, посвідчену __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію)

 

яка розташована ____________________________________________________

__________________________________________________________________

(місцезнаходження земельної ділянки)

 

До заяви додається: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

     

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

 

__________________________________________________________________  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 „___” _________________ 2019 року                                        ______________

                                                                                                             (підпис)

Начальнику відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства Корецької

райдержадміністрації

Здроку О.А.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(П.І.Б. заявника)

 Паспорт: серія ___   № ______________

Адреса реєстрації :  _________________

__________________________________

__________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

на видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

 

         Прошу   надати   містобудівні  умови  та  обмеження  забудови   земельної ділянки загальною площею _______ га, посвідчену _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою)

яка розташована ____________________________________________________

__________________________________________________________________

(місце знаходження земельної ділянки)

 

До заяви додається: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

 

__________________________________________________________________  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 „___” _________________ 2019 року                                        ______________

                                                                                                         (підпис)

Начальнику відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства Корецької

райдержадміністрації

Здроку О.А.

__________________________________

__________________________________

(керівник або уповноважена особа)

__________________________________

__________________________________

(назва підприємства, установи організації)

__________________________________

__________________________________

(П.І.Б.)

  Код ЄДРПОУ: _____________________

Адреса реєстрації :  _________________

___________________________________

 

ЗАЯВА

на видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

 

         Прошу   надати   містобудівні  умови  та  обмеження  забудови   земельної ділянки загальною площею _______ га, посвідчену _____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою)

яка розташована ____________________________________________________

__________________________________________________________________

(місце знаходження земельної ділянки)

 

До заяви додається: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

__________________________________________________________________  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 „___” _________________ 2019 року                                        ______________

                                                                                                         (підпис)