КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Оголошення

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації

Увага!  Установчі   збори   Громадської   ради   при   Корецькій   районній

державній адміністрації відбудуться 14 серпня 2020 року в залі засідань Корецької   районної державної  адміністрації   за адресою:   площа   Київська, 5,

м. Корець. Початок зборів о 10:00 год., початок реєстрацій о 9:30 год. (при собі мати документ, що засвідчує особу).

Запрошуємо представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, для подачі заявок для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при райдержадміністрації. До складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Громадська рада при райдержадміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

Для участі в установчих зборах, ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.


До заяви додаються:
– рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
– копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
– дозвіл на обробку персональних даних;
– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Строк повноважень нового складу громадської ради при райдержадміністрації складає 2 роки.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при райдержадміністрації,  затверджено  розпорядженням голови Корецької райдержадміністрації від 10 червня 2020 року № 131:

Дулюк Тарас Анатолійович  -  член громадської організації „Корецька варта”;

Качановський Віталій Максимович – голова Корецької районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства „Колос”;

Плисюк Вікторія Ярославівна – керівник апарату Корецької райдержадміністрації;

Савченко Володимир Дмитрович – голова громадської організації „Воїнів – учасників Антитерористичної операції Корецького району”;

Цендриков Володимир Миколайович – начальник віддділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, секретар ініціативної групи;

Шевченко Володимир Миколайович – голова Корецької районної організації ветеранів.
Документи надсилаються поштою або приймаються наручно ініціативною групою до 12 серпня  2020 року ( крім вихідних та святкових днів)   з 9.00  год. до 17.00 год. за адресою: 34700, м.Корець, площа Київська, 5,
Корецька  райдержадміністрація,  2 поверх.
Уповноважена особа: Плисюк Вікторія Ярославівна, керівник апарату райдержадміністрації.

Контактний телефон: 2-12-00
Ел. адреса: reestrkorets@ukr.net  (у темі листування вказати: „Установчі збори Громадської ради”).
Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів  із формування громадської ради при Корецькій райдержадміністрації  щодо складу учасників установчих зборів буде оприлюднено на офіційному

веб -  сайті райдержадміністрації. 

Установчі збори відбудуться 14 серпня 2020 року  о 10 годині в залі засідань райдержадміністрації.

УВАГА! Місце та час проведення установчих зборів може бути змінено. Слідкуйте за оновленою інформацією на веб – сайті райдержадміністрації.

 Зразки документів для подання до ініціативної групи додаються Документи

 

 

Заява (зразок) інституту громадянського суспільства

 для підтвердження участі в установчих зборах

 

№ ___ від ___________ 2020 р.

 

 Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

для формування складу громадської ради

при Корецькій райдержадміністрації

      

        Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 14  серпня 2020 року, візьме уповноважений представник____________________________________________________________

                                             (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) .

        Зважаючи на те, що ____________________________________  має намір висувати свого представника  як кандидата на членство у громадській раді при райдержадміністрації до списку кандидатів на членство.

 

                          ( повна назва ІГС (організації, спілки, тощо)

як володілець  бази персональних даних  його членів має  згоду делегованого представника на обробку його персональних даних.

До  заяви додаються:

1.Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

4.Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

5.Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, — за період діяльності);

5. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

         6. Електронна версія документів, зазначених у п.1-6 заяви ( на електронному носії СD - диску)

 

 

Прізвище, ім’я, по – батькові керівника ІГС         _____________________________                           

 

 

        М.П. ___________--                                                                              Підпис

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 про результати діяльності інституту

громадянського суспільства протягом 2019 року

 

1. Назва ІГС__________________________________________________________________________

2. Скорочена назва ІГС ________________________________________________________________

3. Дані про легалізацію ІГС_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Адреса, контакти____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Мета та напрями діяльності___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ______________________________________________________________________________

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота) ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________              ______________           ______________________

                       Посада уповноваженої особи                                                                          Підпис                                                 Ініціали, прізвище

 

 

 

М.П.                                                                                                        Підпис

  

ЗАЗОК

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС,

делегованого участі  в установчих зборах  з формування нового складу

Громадської ради

Корецької райдержадміністрації

( подається у довільній формі)

 

ІВАНОВА Інна Іванівна

Працює Голова правління Тиврівської районної громадської організації «Доброволець»

Число, місяць і рікнародження    03.06.1966

Місце народження Україна, смт. Тиврів

Освіта Повна вища‚ Вінницький державний педагогічний  інститут ім. Миколи Островського, 1989 рік, історія, вчитель історії

Науковий ступінь,вчене званняне має

Володіння мовами українська російська, англійська

Нагороди, почеснізванняне має

Досвід роботи у  виборних органахдепутат Тиврівської селищної ради, з 11.2010 р.

 

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

10.1983 до 09.1984 піонервожата середньої школи № 1, смт. Тиврів

09.1984 до 07.1989 студентка Вінницького державного педагогічного

інституту ім. Миколи Островського

07.1989 до 09.1992 вчитель історії ЗОШ № 1 смт. Тиврів

09.1992 до 02.1999 тимчасово не працювала

02.1999 до т.ч. голова правління Тиврівської районної громадської

організації «Доброволець».

 

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС  з 1995 по 1999 р. член Тиврівської селищної організації «ДЕНЬ»

Особисті досягнення голова громадської ради при Тиврівській районній раді

 

Контактна інформація

смт. Сутиски, вул. Квітнева , 22

Можливий напрямок роботи у громадській раді:

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

Зразок витягу з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо)

інституту громадянського суспільства

 

Витяг з протоколу

засідання __________________________                 _______________________________________

( назва керівного органу організації)                             (повна назва організації)

________ 2020 року №_________                                                             м.Корець

 

Присутні:______________– голова правління;

_______________ – заступник голови правління;

Члени правління: _________________________________________________________________

 

Порядок денний:

1. Про  участь представника організації в установчих зборах  з формування нового складу Громадської ради при Корецькій райдержадміністрації ________________________________.

 

 

 

 

Вирішили:

  1. Делегувати для  участі в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при   Корецькій райдержадміністрації____________________________________ .
  2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі в установчих зборах.

Відповідальні:_____________________

             Термін: __________________ 2020 року

   

 

Головуючий                                                                                                

 

Секретар

 

Заява

про згоду кандидата у члени Громадської ради при

райдержадміністрації  на обробку персональних даних

 

 

 

 

       Я, (ПІБ) _________________________________________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду Тиврівській райдержадміністрації  на збір та обробку моїх персональних даних 

(місце проживання, автобіографічні відомості, номери контактних телефонів та електронної пошти)  з метою забезпечення реалізації відносин адміністративно-правових  та у сфері управління людськими ресурсами.

      Надаю дозвіл  на оприлюднення таких моїх персональних даних

( вичерпний перелік):

-         ПІБ;

-         Представництво ІГС;

-         Телефон;

-         Електронна адреса.

     Також посвідчую,  що повідомлення про включення даних про  мене до бази персональних даних  отримав, із правами, які я маю відповідно до змісту ст.8.Закону України «про захист персональних даних», ознайомлений.

 

 

«_________»  2020 року            ________________   ПІБ___________________

                                                             (підпис)

 

Особу та підпис гр. ПІБ    _____________________    перевірено.

 

 

Відповідальна особа  ________________       ПІБ ________________

                                            (підпис)