Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Розпорядження від 24.03.2016 № 93

У К Р А Ї Н А

КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

24 березня 2016 року                                                                               № 93

 

Про затвердження  плану заходів

із запобігання і протидії корупції

у Корецькому районі

на 2016 - 2017 роки

 

 

На виконання Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 „Про затвердження Державної програми щодо реалізації  засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”,  розпорядження голови облдержадміністрації  від 29.02.2016 № 96 „Про затвердження плану заходів із запобігання і протидії корупції у Рівненській області на 2016-2017 роки ” та з метою зменшення рівня корупції в районі:

 

1. Затвердити план заходів із запобігання і протидії корупції у Корецькому районі на 2016 - 2017 роки (далі – план заходів) згідно з додатком.

2. Відповідальним виконавцям  про стан виконання  розпорядження голови  райдержадміністрації   інформувати   уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Корецькій райдержадміністрації  щороку  до 25 січня, 25 березня, 25 червня та 25 вересня.

Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в  Корецькій райдержадміністрації   узагальнену інформацію  про стан виконання  розпорядження   надавати    щороку   до   01   лютого,   01   квітня,   01 липня  та 01 жовтня.

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації  Плисюк   В.Я.

 

 

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                                                                              О.Карпуша

 

 

Додаток

до      розпорядження голови

Корецької районної державної

адміністрації

24.03.2016 №  93

 

План заходів

із  запобігання і протидії корупції у Корецькому районі

на 2016-2017 роки

 

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконан-ня

Індикатор виконання

1

2

3

4

5

1. Забезпечення реалізації державної антикорупційної політики

 

1.

Проведення нарад щодо роз’яснення антикорупційного законодавства та виконання обов’язків з організації роботи із запобігання корупції  для керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації, сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації

2016-2017 роки

 

Наради з стовідсотковим охопленням

відповідальних осіб

2. Запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

1.

Проведення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства та      вжиття

заходів щодо усунення недоліків в разі їх виявлення

Структурні підрозділи райдержадміністрації, міськсільвиконкоми (за згодою)

2016-2017 роки

Своєчасне коригування заходів із запобігання корупції

2.

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації  апарату райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

2016-2017 роки

Створено механізми для подання повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування

3.

Затвердження антикорупційних програм у встановленому порядку

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації

Щороку

до

01 березня

Програми затверджено в обласній та районних державних адміністраціях

3. Створення ефективних механізмів запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів

1.

Проведення інформаційної кампанії про ознайомлення з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів для:

-      державних службовців;

-      посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

2016-2017 роки

 

 

Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування  обізнані з вимогами законодавства щодо

запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів

2.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми  (за згодою)

2016-2017 роки

Зменшення ризиків

можливих

корупційних

проявів

3.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

2016-2017 роки

 Статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відпові­дальності, відшкодування шкоди,  заподіяної в умовах конфлікту інтересів

 

4. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень при здійсненні адміністративних процедур

1.

Вжиття практичних заходів щодо розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг з метою усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

2016-2017 роки

Розвинута мережа інтегрованих прозорих офісів — центрів надання адміністратив­них послуг

2.

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

2016-2017 роки

Ефективне функціонуван­ня веб-сторінок, інших

Електронних ресурсів органів залучених до надання адміністратив­них послуг

 

5. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1.

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

міськсільвиконкоми

 

 

2016-2017 роки

 

Запровадження багатоступене

вої методики оцінки антикорупцій

них ризиків

2.

Запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації,   

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

2016-2017 роки

Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, ЗМІ та органами державної влади та місцевого само­врядування

 

6. Забезпечення вимог фінансового контролю

1.

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

березень

2016 та 2017 років

Обізнаність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування  щодо порядку заповнення та подання декларації особи,

уповноваженої на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування

2.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

березень 2016 та 2017 років

Обізнаність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо

додаткових заходів фінансового контролю

 

7. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні корупції.

Профілактичні та просвітницькі заходи

1.

Надання практичної і методичної допомоги з питань застосування вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції посадовим особам юридичних осіб публічного права та іншим зацікавленим особам

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в  райдержадміністрації

2016-2017 роки

Підвищення рівня правової освіти різних верств населення

2.

Забезпечення висвітлення на офіційних                       веб-сайтах інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції, зокрема щодо підвищення прозорості та ефективності державних закупівель

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

міськсільвиконкоми (за згодою)

 

2016-2017 роки

Зміцнення довіри

громадян до влади

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника  апарату райдержадміністрації                                           Р.Сафонік

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації