Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Про надання первинної медичної допомоги

 

Первинну медичну допомогу населенню району надають медичні працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги, що об’єднує в собі 8 лікарських амбулаторій, двоє з яких функціонують на базі поліклініки центральної районної лікарні, а саме: амбулаторія №1 та №2, які обслуговують міське населення та населення трьох сільських приписних дільниць, лікарські амбулаторії сіл Користь, Крилів, Невірків, В.Клецька, Устя, В.Межирічі, 37 фельдшерсько-акушерських пунктів, 4 медичні пункти загальноосвітніх навчальних закладів та здоровпункт ВПУ-24.

На 147,5 штатних одиницях в закладах первинної ланки працює 161 фізична особа. Це лікарі-педіатри, терапевти, лікарі загальної практики/ сімейної медицини, середній та молодший медичний персонал, працівники допоміжних служб. 

         За 2016 рік укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів складає 62,7%, середніх медичних працівників 102,4%.

Штати

 

Штатні посади

Зайняті посади

Фізичні особи

Лікарі

25,5

18,75

16

Середні медичні працівники

74,25

72,0

76

Молодші медичні працівники

25,0

25,0

47

Інші

22,75

20,75

22

Всього

147,5

136,5

161

 

Впродовж звітного періоду 2016 року адміністрація Центру працювала над покращенням кадрового забезпечення та кваліфікаційного рівня медичних працівників. Так, після закінчення інтернатури в серпні 2016 року один лікар приступив до роботи в ЛА ЗПСМ №2. Середніми медичними працівниками минулого року було забезпечено лікарську амбулаторію села В.Клецька та ФАПи сіл Головниця, Ганнівка.

Протягом 2016 року пройшли курси підвищення кваліфікації та атестувалися 4 лікарів ЗПСМ та 16 середніх медичних працівників. З 16 лікарів, що працюють в Центрі, 10 атестовано на різні кваліфікаційні категорії (62,5%). З 79 середніх медичних працівників   атестовано 68 (86,1%).

Лікарями Центру взято участь в 18 науково-практичних конференціях, що проводило управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з різними науковими та вищими навчальними закладами України.

Атестація кадрів

 

Всього

Категорії

Вища

Перша

Друга

Лікарі

16

7

2

1

Середній медичний персонал

79

47

16

5

Всього

95

54

18

6

 

У 2016 році заклади Центру отримали 6 725 351грн. або 27% від загального обсягу фінансування на галузь району (2015р. - 5 446 193грн., 22%). З виділених коштів на заробітну плату та на нарахування працівникам первинної ланки району було витрачено 5 343 179грн. або 79,4% (2015р. – 4 773 332грн., 88,0%). Тобто, на забезпечення життєдіяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня залишалося обмаль коштів, з яких у 2016 році на придбання медикаментів, наркотичних препаратів, туберкуліну, деззасобів та інш.  було використано   468 532грн. або 6,9% (2015р. – 194 669грн., 3,6%), на виплату за використані енергоносії та водовідведення – 161 836грн. або 2,4% (2015р. - 126 395 грн., 2,3%). 

 

Фінансування

№ п/п

Найменування

Передбачено кошторисом на

Фактично використано

коштів

 

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

1

Заробітна плата

3 450 710,14

4 337 000,00

3 450 710,14

4 335 647,23

2

Нарахування на заробітну плату

1 322 622,08

1 017 500,00

1 322 622,08

1 007 532,01

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

250 635,84

506 238,00

250 635,84

384 409,52

4

Медикаменти та перев’язувальний матеріал

194 668,80

509 667,71

194 668,80

468 532,39

5

Оплата послуг

86 641,95

142 000,00

86 641,95

127 408,88

6

Видатки на відрядження

5 726,84

31 310,99

5 726,84

34 310,99

7

Оплата теплопостачання

12 016,99

21 983,01

12 016,99

19 748,27

8

Оплата водовідведення

2 319,90

2 794,70

2 319,90

2 794,70

9

Оплата електроенергії

56 409,19

67 006,59

56 409,19

65 715,75

10

Оплата природного газу

28 549,35

41 650,00

28 549,35

37 196,92

11

Оплата інших енергоносіїв

27 100,00

40 000,00

27 100,00

36 650,00

12

Інші виплати населенню

2 406,00

2 925,00

2 406,00

2 925,00

13

Інші поточні видатки

6 386,22

1 555,00

6 386,22

1 555,00

14

Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку

 

720,00

 

720,00

 

ВСЬОГО

5 446 193,30

6 725 351,00

5 446 193,30

6 525 146,66

 

Нами вживались заходи щодо економії бюджетних коштів, яких за 2016 рік зекономлено 63 000 грн. (2015р. – 52 000грн.) та залучено позабюджетних коштів 34 676 грн. (2015р. - 26 918 грн.).

Не дивлячись на складні соціально-економічні умови, що склались не лише в державі, але і в нашому районі, медичні працівники Центру продовжували працювати над питаннями удосконалення роботи Центру, покращенням показників роботи закладів, стану здоров’я населення району та поліпшенням матеріально-технічної бази установ. Так, згідно плану роботи, за 2016 рік в колективі проведено 4 медичні ради, щомісяця проводились заняття з медичними працівниками та щонеділі відбувались робочі наради.

Згідно плану райдержадміністрації здійснювались перевірки делегованих повноважень виконавчим комітетам сільських рад, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування України" в галузі охорони здоров’я. 

За звітний період проведено поточні ремонти закладів первинної ланки.  Так, зокрема, за рахунок субвенції Бриківської сільської ради придбано 4 вікна для ФАПу с.Богданівка вартістю 18 965грн.,  за рахунок іншої субвенції Новокорецької с/р придбано вікна на ФАП с.Н.Корець (8 960 грн.), В.Межиріцької с/р – на ФАПи сіл Дивень (6 194 грн.) та Колодіївка        (5 910 грн.),  проведена заміна вікон ФАПів сіл Бранів та Світанок на суму 29 352 грн. за рахунок іншої субвенції Світанівської сільської ради. Дякуючи активності медичних працівників, на зібрані благодійні кошти встановлено енергозберігаючі вікна на ФАПі с.Копитів.

Нами виділено 1 095 грн. на ремонт ФАПу с.Козак, 565 грн. – ФАПу с.Копитів, 362 грн. – ФАПу с.Березівка, 500 грн. – ФАПу с.Іванівка, 702 грн. – ЛА ЗПСМ с.В.Межирічі та 4 4000 грн. для придбання металопластикових дверей на ФАП с.Коловерти, замінено 7 умивальників на деяких ФАПах, на що використано 5 803 грн., та придбано меблі на суму 7 028 грн. для лікарської амбулаторії № 2.

Використано кошти сільських рад на збільшення електропотужності ЛА ЗПСМ сіл Користь - 8 208 грн., В.Клецька, Невірків та ФАПу с.Головниця - по 10 944 грн..

Для забезпечення «холодового ланцюга», тобто для зберігання вакцини та медикаментів у відповідних температурних умовах, за рахунок інших субвенцій придбано холодильники вартістю по 6 010 грн. на ФАПи сіл Топча (В.Клецьківська с/р), Сапожин (Сапожинська с/р), Жадківка (Жадківська с/р), вартістю 1 700 грн. на ФАП с.Гвіздів (Гвіздівська с/р), вартістю 5 800 грн. на ФАП с.Ст.Корець (Жадківська с/р).

На виконання доручення голови райдержадміністрації та з метою покращення надання невідкладної медичної допомоги жителям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  за рахунок іншої субвенції Головницької сільської ради придбано  3 велосипеди для ФАПів  сіл Забара, Калинівка, Головниця   вартістю               2 049 грн. кожен. Для ЛПЗ району нами придбано 10 тонометрів (2 600 грн.), 2 кушетки медичні (4 200 грн.), 1 ноші медичні (2 475 грн.), дрібний медичний інвентар на суму 2 308 грн.. Повірено 18 електрокардіографів та 50 тонометрів, на що виділено 6 554 грн., а також  за 520 грн. відремонтовано 1 електрокардіограф. Для проведення  реакції Манту закуплено туберкулін на суму 31 140 грн..

Протягом звітного періоду жителям району надавалась виїзна медична допомога. Для безперебійної роботи автотранспорту закуплено запчастин та паливно-мастильних матеріалів на суму 118 199 грн..

Для забезпечення санітарно-епідемічного режиму  в закладах нами закуплено деззасобів, господарських товарів та миючих засобів на суму   8393 грн., а також використано коштів з іншої субвенції сільських рад: Дивень-806 грн., Н.Корець-6635 грн., В.Межирічі-702 грн., Іванівка-500 грн..

Медична допомога жителям району надається медичними працівниками Центру безкоштовно. Протягом 2016 року для надання паліативної  допомоги  нами  придбано  наркотичних  препаратів  на суму 154 044 грн., медикаментів для надання ургентної та невідкладної допомоги на суму 41 888 грн., а також памперсів для 1 дитини-інваліда на суму 4 392 грн.. Крім того, на безоплатне придбання ліків за пільговими рецептами використано 59 000 грн.. Для забезпечення ліками хворого із трансплантованою ниркою нами використано 113 381 грн., а також  виділено кошти за рахунок іншої субвенції міської ради в сумі 16 151 грн.. Крім того було виділено кошти на придбання медикаментів для важкохворих сільською радою с.Річки в сумі 5 000 грн., с.Морозівка – 2 000 грн., с.Жадківка – 1 000 грн.. Для придбання інгалятора сільською радою с.Іванівка було виділено кошти в сумі 2 000 грн..

З метою підтримки належного температурного режиму закуплено 33т  торфобрикету на суму 35 200 грн. та для ФАПу с.Гвіздів закуплено дрова на суму 1 450 грн..

В цілях забезпечення протипожежної безпеки нами придбано 14 вогнегасників на суму 6 036 грн., повірено 22 вогнегасники на загальну суму 2 019 грн., а також повірено газові аналізатори та перевірено димові та вентиляційні канали, на що використано 2 052 грн..

Загалом за рахунок інших субвенцій сільських рад використано всього по загальному фонду 187 495 грн., по спеціальному фонду 18 000 грн..

Тепер зупинюсь на окремих показниках роботи та стану здоров’я населення. Попри те, що у 2016 році зменшилась кількість померлих з 598 до 564 осіб (показник смертності знизився з 17,7 до 16,8 на 1000 населення), природний приріст погіршився з мінус 5,1 до мінус 6,6, оскільки значно знизилась народжуваність – з 12,6 до 10,2 на 1000 населення (народилося 343 дитини проти 427 – на 84 дитини менше).

В структурі смертності з великим відривом лідирують хвороби системи кровообігу, хоча є незначна позитивна динаміка – 70,4% проти 75,4. На другому місці – новоутворення: їх частка зросла з 10,2% до 12,9%. На третьому місці – травми та отруєння: 5,7% проти 4,2%. Серед причин смерті осіб працездатного віку картина дещо інша: перше місце - хвороби системи кровообігу (32,4% проти 38,8%), друге місце – травми та отруєння (22,5% проти 14,6%), третє місце – новоутворення (17,1% проти 14,6%). Слід зауважити, що серед осіб працездатного віку високий рівень смертності від хвороб органів травлення, до того ж з тенденцією росту – 12,6% проти 11,7%.

Щодо смертності дітей до 17 років слід сказати, що цей показник значно знизився у порівнянні з 2015 роком: 0,42%0 проти 1,24%0 (померло 3 дітей проти 9). Так само знизився і показник малюкової смертності з 6,95 до 2,6 на 1000 народжених живими (померла 1 дитина проти 3).

Стосовно показників поліклінічної роботи інформую, що кількість відвідувань в лікарських амбулаторіях зросла з 69 037 до 74 497, що становить 2,2 відвідувань на 1 жителя (2,4 – 2015 рік). Зросла також кількість відвідувань на дому з 16 041 до 17 995 або  534,5 відвідувань на 1000 населення (555,5 – 2015 рік).

В зв’язку з реорганізацією В.Межиріцької ДЛ в ЛА ЗПСМ, збільшилась кількість ліжок денного стаціонару з 12 до 27. На цих ліжках  було проліковано 1 809 осіб проти 778, тобто,  на 1 ліжко припадає 67 осіб проти 65. Показник пролікованих хворих в денному стаціонарі 1063,2 проти 642,1 на 10 000 населення.

З метою наближення медичної допомоги мешканцям сіл проведено 273 виїзди терапевтів та сімейних лікарів лікарських амбулаторій Центру в заклади, що розташовані в сільській місцевості, під час яких оглянуто, проконсультовано та призначено лікування 5 885 пацієнтам, в тому числі дітям до 18 років –3 413.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 01.06.2010р. №190 «Про медичне обслуговування дитячого населення району» у період з квітня по вересень 2016 року  у закладах охорони здоров’я району проведено щорічний медичний огляд школярів. Було оглянуто 3922 учнів (100%), з них у 1508 виявлено патологію.

До основної групи здоров’я  віднесено 2872 учня,  до підготовчої групи здоров’я – 890, до спеціальної групи – 160 учнів.

  Діти, які зараховувалися до перших класів, 100% пройшли медичні огляди у квітні-травні місяцях.

Школярі, які потребували консультацій вузьких спеціалістів, були направлені в обласні лікувально-профілактичні заклади.

Коротко зупинюсь на окремих показниках стосовно онко- та тубситуації. Протягом 2016 року виявлено 73 хворих з новоутвореннями проти 89. Таким чином, рівень захворюваності знизився з 263,5 до 216,8 на 100 000 населення, знизилась також і онкозанедбаність з 16,9% до 15,1%. Захворюваність на візуальні форми раку на рівні минулого року – 68,3 проти 68,1 на 100 000 населення (виявлено по 23 хворих), але значно знизилась їх занедбаність з 21,7% до  13,0%. Показник онкосмертності, на жаль, зріс із 180,6 до 216,8 на 100 000 населення, хоча дорічна смертність дещо знизилась – з 33,7% до 31,5%.

Захворюваність активним туберкульозом зменшилась з 56,2  до 47,5 на 100 000 населення (виявлено 16 хворих, з них 15 з туберкульозом легень, проти 19), зменшилась також його  занедбаність з 46,7%  до 26,7%. Смертність від туберкульозу на рівні минулого року – 3,0 на 100 000 населення (помер 1 хворий).

Поряд з цим, в роботі Центру існує ряд досі не вирішених проблем. Так, з 6 лікарських амбулаторій, що розташовані у сільській місцевості, у двох відсутні санітарні автомобілі та у двох, що функціонують на базі Центру, - автомобілі з великим терміном експлуатації. 

Потребує капітального ремонту ФАП в селі Черниця.

На сьогодні відсутні автоматизовані робочі місця, тобто комп’ютерне обладнання, практично у всіх лікарів загальної практики сімейної медицини, за виключенням ЛА ЗПСМ с.Користь.

 

 

 

 

В.о. головного лікаря

КЗ «Корецький районний

центр ПМСД»                                                    Волківська Н.А.

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації