Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату Корецької районної державної адміністрації

 
 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

 

головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – головний спеціаліст апарату)

 

І. Загальні положення

 

1. Головний спеціаліст апарату підпорядковується  безпосередньо   голові райдержадміністрації, а з питань виконання функцій апарату – керівнику апарату райдержадміністрації.

2. На посаду головного спеціаліста апарату призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України ,,Про державну службу”.

3. На головного спеціаліста апарату покладаються обов’язки щодо забезпечення режиму секретності та поширення на нього обов’язків і прав РСО.

          4. Головний спеціаліст апарату у своїй діяльності керується:         Конституцією і законами України „Про оборону України”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу” та іншими законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних  адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції та цією посадовою інструкцією. 

5. Покладання завдань на головного спеціаліста апарату, функцій та обов’язків, які не передбачені цією Посадовою інструкцією та не стосуються компетенції головного спеціаліста апарату, не допускається.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

 

Головний спеціаліст апарату:

1. Організовує і координує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки району, здійснює методологічне, методичне та нормативне забезпечення цієї роботи.

2. Організовує і контролює створення об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, а також мобілізаційних запасів стратегічних і найважливіших видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства, речового та іншого майна.

3. Розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення райдержадміністрації і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду.

4. Контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених згідно із законодавством, в особливий період.

5. Бере участь у організації підготовки запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду.

6. Контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період.

7. Бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації і воєнного часу.

8. Бере участь у розробці концепцій і заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період.

9. Організовує і координує роботу щодо забезпечення мобілізаційного планування та створення системи інформаційного забезпечення райдержадміністрації в умовах особливого періоду.

10. Визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності міської та  сільських  рад, підприємств, установ, організацій району.

11. Планує та організовує здійснення заходів, пов’язаних із діяльністю на території району військових частин Збройних Сил та інших військових формувань, утворених згідно із законодавством.

12. Забезпечує і контролює виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами, підприємствами, установами та громадянами району.

13. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу.

14. Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави, у тому числі мобілізаційної підготовки та мобілізації у районі.

15. Контролює виконання підприємствами району замовлень Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених згідно із законодавством, на виробництво і поставку необхідної їм продукції, надання комунальних послуг.

16. Організовує підготовку та готує аналітичні характеристики економічного та військово-технічного потенціалів району.

17. Сприяє Корецькому районному військовому комісаріату у його роботі в мирний час та під час мобілізації.

18. Готує звіти про стан виконання заходів мобілізаційної підготовки району.

19. У разі відсутності головного спеціаліста з режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації здійснює заходи режиму секретності та здійснює контроль за станом режиму секретності.

20. Виконує інші доручення керівництва райдержадміністрації.

 

ІІІ. Права

 

         1. Головний спеціаліст апарату має право вносити пропозиції голові райдержадміністрації щодо належного рівня мобілізаційної роботи.

2. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, відповідно до функцій та обов’язків головного спеціаліста апарату.

3. Інформувати  керівництво райдержадміністрації у разі покладання    на нього виконання обов’язків, що не належать до завдань та функцій  головного спеціаліста апарату, а також у випадках, коли посадові особи не подають або не своєчасно подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

4. Залучати за згодою відповідних керівників, спеціалістів для підготовки інформацій, довідок та інших матеріалів, проектів рішень райдержадміністрації чи її робочих (дорадчих) органів, здійснення перевірок виконання раніше прийнятих рішень з питань, що належать до його компетенції.

5. Скликати наради з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста апарату.

6. Брати участь у засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад,                       у нарадах, засіданнях колегій, правоохоронних, контролюючих та інших державних органів з питань, що відносяться до завдань, функцій і обов’язків головного спеціаліста апарату.

7. Подавати голові райдержадміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо мобілізаційної підготовки, оборонної та правоохоронної  діяльності.

8. Вносити пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки, правоохоронної, оборонної діяльності.

9. Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

 

IV. Відповідальність

 

Головний спеціаліст апарату несе дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства про державну службу за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

Головний спеціаліст апарату в межах своїх повноважень взаємодіє з:

- органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- підприємствами, установами та організаціями;

- структурними підрозділами райдержадміністрації;

- працівниками апарату райдержадміністрації;

- громадянами.

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                  Т.Шевчук                                                                     

 

 

 

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації