Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста з режимно-секретної роботи апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – головний спеціаліст апарату)

 
 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з режимно-секретної роботи апарату Корецької районної державної адміністрації (далі – головний спеціаліст апарату)

 

І. Загальні положення

1. Головний спеціаліст апарату підпорядковується  безпосередньо   голові райдержадміністрації, а з питань виконання функцій апарату – керівнику апарату райдержадміністрації.

2. На посаду головного спеціаліста апарату призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України ,,Про державну службу”.

3. На головного спеціаліста апарату покладаються обов’язки щодо забезпечення режиму секретності у Корецькій райдержадміністрації та поширення на нього обов’язків і прав режимно-секретного органу.

4. Головний спеціаліст апарату у своїй діяльності керується: законами України „Про державну службу”, „Про державну таємницю”, „Про місцеві державні адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 „Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” зі змінами, чинним   законодавством з цих питань, розпорядженнями голів обласної та районної державних  адміністрацій, прийнятими в межах їх компетенції та цією посадовою інструкцією.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст апарату:

1. Розробляє на основі вимог законодавства і здійснює  заходи  щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування матеріальними носіями секретної інформації, відвідування райдержадміністрації іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями.

2. Вивчає з метою виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації стан діяльності райдержадміністрації, проводить аналітичну роботу з цих питань, за результатами якої розробляються і вживаються необхідні режимні заходи.

3. Розробляє на основі вимог законодавства та за результатами   вивчення стану діяльності план охорони державної таємниці, а також план заходів щодо вирішення окремих питань забезпечення режиму секретності, який затверджуються головою райдержадміністрації.

4. Організовує та забезпечує здійснення контролю за виконанням в райдержадміністрації вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньооб’єктового  режиму, охороною приміщення, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміною грифу секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, виконанням запланованих заходів щодо запобігання витоку секретної інформації під час підготовки і проведення нарад, а також відвідування установи іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями та проведення роботи з ними.

5. Контролює дотримання установленого в райдержадміністрації порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв’язку з чим перевіряє відповідність форми наданого їм допуску                          до державної таємниці ступеню секретності відомостей, візує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації про призначення осіб на посади, включені до номенклатури посад працівників райдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

6. Контролює виконання заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності під час розроблення, обліку, зберігання, транспортування, знищення секретних виробів та оформлення документації на них.

7. Організовує та відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації проводить службові розслідування за фактами витоку секретної інформації, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, веде облік та проводить аналіз цих фактів.

8. Організовує і веде секретне діловодство, а також є відповідальною за роботу з секретними архівними документами.

9. Веде облік сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень і ключів від них, особисто номерних металевих печаток працівників, яким надано допуск до державної таємниці.

10. Формує номенклатуру посад працівників райдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, оформляє разом з службою управління персоналом необхідні документи щодо надання працівнику допуску до державної таємниці.

11. Організовує навчання працівників райдержадміністрації, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірку знань ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці.

12. Проводить роз’яснювальну роботу з метою запобігання  порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці особам, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, у тому числі у зв’язку з їх виїздом за межі України.

13. Забезпечує на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації внесення інформації щодо накладення дисциплінарних стягнень за порушення режиму секретності до облікової картки громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці.

14. Розробляє план заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій.

15. Здійснюють інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

16. Покладання завдань на головного спеціаліста апарату, функцій    та обов’язків, які не передбачені цією Посадовою інструкцією та не стосуються компетенції головного спеціаліста апарату, не допускається.

 

ІІІ. Права

1. Головний спеціаліст апарату має право вносити пропозиції голові адміністрації щодо належного рівня роботи режимно-секретного органу апарату райдержадміністрації.

2. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, для забезпечення виконання функцій та обов’язків головного спеціаліста апарату.

3. Залучати за згодою відповідних керівників, спеціалістів для підготовки інформації, довідок та інших матеріалів, проектів рішень райдержадміністрації чи її робочих (дорадчих) органів, здійснення перевірок виконання раніше прийнятих рішень з питань, що належать до його компетенції.

4. Скликати наради з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста апарату.

5. Брати участь у нарадах, засіданнях колегій, виконкомів місцевих рад, контролюючих та інших державних органів з питань, що відносяться до завдань, функцій і обов’язків головного спеціаліста апарату.

6. Вносити пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення режимно-секретної роботи.

7. Вимагати від працівників райдержадміністрації, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

8. Залучати спеціалістів райдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.

9. Перевіряти додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск та доступ до державної таємниці на своїх робочих місцях, наявність документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної  інформації.

10. Порушувати перед головою райдержадміністрації питання про проведення службових розслідувань за фактами  порушень режиму секретності, притягнення винних осіб до відповідальності.

11. Брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників райдержадміністрації письмових пояснень щодо фактів витоку секретної інформації.

12. Подавати голові райдержадміністрації пропозиції щодо зупинення секретних робіт, у яких умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності, опечатувати приміщення, в яких ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації.

13. Отримувати від громадян, яким оформляються документи для надання допуску до державної таємниці, необхідні для цього дані.

14. Використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими підприємствами, установами, організаціями та режимно-секретними органами з питань забезпечення режиму секретності.

15. Мати печатку з найменуванням режимно-секретного органу, а також інші печатки та штампи установленої форми.

16. Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

17. Одержувати від працівників райдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

 

IV. Відповідальність

Головний спеціаліст апарату несе дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства про державну службу за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                              Т.Шевчук      

 

                        

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації