Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Інформація про забезпечення виконання вимог закону України „Про доступ до публічної інформації”

 
На виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу  до публічної інформації” та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 07.06.2011 № 241 „Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”, відповідно до якого затверджені заходи щодо забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”  Корецькою районною державною адміністрацією, порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Корецької районної державної адміністрації та форму запиту на інформацію розпорядником якої  є Корецька районна державна адміністрація. Розпорядження надіслано керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади для вжиття відповідних заходів щодо забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”.
20 січня 2015 року за  № 13  прийнято нове розпорядження голови райдержадміністрації „Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”, а попереднє розпорядження від 07.06.2011 № 241 втратило чинність.
На виконання пункту 2   вищевказаного розпорядження керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації підготовлені  відповідні накази щодо порядку складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні в підвідомчій установі  згідно із Законом України „Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України  від 05.05.2011 № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”. (Додаток 1 додається).
Відповідна робота проводиться  районною державною адміністрацією  з питань вивчення Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу  до публічної інформації” , а саме питання про порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Корецької районної державної адміністрації розглянуто на навчанні державних службовців апарату, керівників структурних підрозділів та резерву кадрів райдержадміністрації 12.02.2015.
Крім того, 19 лютого 2016 року дане питання розглядалось при проведенні „Дня секретаря-діловода міської та сільських рад”.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено банер з інформацією про доступ до публічної інформації, а саме:
Нормативно-правові акти;
Система обліку публічної інформації.
З метою оновлення матеріалів щодо виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”  райдержадміністрацією було направлено лист від 30.06.2016  № 01-29/2806/16 структурним підрозділам райдержадміністрації для розміщення інформації на веб-сайті райдержадміністрації про електронні адреси та відповідальних за роботу про доступ до публічної інформації. Дана інформація висвітлена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці „Про доступ до публічної інформації. До відома громадян: куди звертатись для оформлення інформаційного запиту”.
Крім того, на інформаційному стенді райдержадміністрації розміщено:
-                     розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2015 № 13 „Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації”;
-                     розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2013 № 1 „Про систему обліку публічної інформації в апараті Корецької райдержадміністрації”;
-                     розпорядження голови райдержадміністрації від 17.10.2011 № 399 „Про затвердження норм плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.   Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації  та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.
Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” покладається на керівників відповідних органів (розпорядників інформації).
 Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані  до  райдержадміністрації або до її структурних підрозділів в усній формі, в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.
Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації здійснюються  в окремій підсистемі „Запити публічної інформації”.  На кожний окремий запит оформляється відповідна реєстраційна картка в електронній  системі. 
 При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:
статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;
територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;
тематикою запиту;
способом отримання запиту: письмово, електронною поштою, телефоном, факсом, подано особисто.
Протягом 2016 року до райдержадміністрації надійшло 48 запитів (Додаток 2 додається).
 Всі запити надійшли в письмовій формі. Із них:
 через облдержадміністрацію надійшло – 19 запитів;
від фізичних осіб – 5 запитів;
від громадських організацій – 22
інші – 2
Переважна більшість запитів від ГО „Суспільне Око”  (19 запитів).
Основні запити  стосувались: надання відомостей про шкільні навчальні заклади; про демографічні показники населення; про показники дохідної та видаткової частини бюджету; про продаж земель та інші.
З початку 2017 року надійшло 3 запити (Додаток 3 додається).
Запити надійшли від фізичних осіб.
Всі запити на інформацію розглянуті вчасно  не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву райдержадміністрації в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи працівники загального відділу апарату райдержадміністрації  передають першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації,  керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 Після розгляду запити з відповідною резолюцією працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації передаються до структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд структурним підрозділам негайно після накладення резолюції.
 Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.
 У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений у резолюції першим (на нього покладається узагальнення інформації).
 Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники), подається на підпис першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
  При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації.
У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін його розгляду може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.                       
У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці відповідного запиту як термін виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження.
Керівники відповідних структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених структурним підрозділом проектів відповідей.
Після підписання у першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації, відповідь на запит із додатками передається загальному відділу апарату райдержадміністрації для невідкладного надсилання запитувачу
Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також особи, визначені в резолюції керівництва райдержадміністрації, та безпосередні виконавці.
Крім того, відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011  № 1277 „Питання системи обліку публічної інформації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03.12.2012 № 701 „Про систему обліку публічної інформації в апараті Рівненської облдержадміністрації” для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 02.01.2013 № 1 „Про систему обліку публічної інформації в апараті Корецької райдержадміністрації” відповідно до якого затверджено Положення про систему обліку публічної інформації в апараті Корецької райдержадміністрації та форму електронної облікової картки документів, що містять публічну інформацію.
Відповідно до вимог даного розпорядження загальний відділ апарату райдержадміністрації  вносить у систему обліку інформацію про документи, що знаходяться у володінні апарату та зареєстровані у програмі електронного документообігу „Мегаполіс. Документообіг”. Дана інформації щомісячно розміщується на веб-сайті райдержадміністрації в розділі „Система обліку публічної інформації”.
Наповнення системи обліку відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в електронній обліковій картці, яка складається за формою:
номер облікової картки;
назва документа;
номер документа;
дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації;
підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації;
галузь;
ключові слова;
тип, носій;
вид;
проекти рішень;
форма зберігання документа;
місце зберігання документа;
додаткова інформація.
Доступ до інформації, що міститься у системі обліку, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Корецької райдержадміністрації в мережі Інтернет та у загальному відділі апарату райдержадміністрації.
Право на доступ до інформації, що міститься у системі обліку, має кожний користувач без будь-яких обмежень.
 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації