Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
РеєстраціяРеєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Погода у Корці

Щодо формування бюджету Корецького району на 2017 рік

 
Формування доходної  частини загального фонду  місцевих бюджетів району на 2017ісцевих бюджетів району на 2008 рік проведено відповідно  до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік”, з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р, змін до законодавчих актів повязаних з подальшою реалізацією реформ міжбюджетних відносин в контексті децентралізації.
 До зведення включено 27 бюджетів, в тому числі: районний  - 1,    міський  - 1, сільські  - 25. Районний та сільські бюджети затверджено у терміни, встановлені  Бюджетним кодексом України.
Районний бюджет затверджено рішенням Корецької районної ради від        22 грудня   2016 року № 171  ,,Про районний бюджет на 2017 рік”  в сумі   264305,1 тис.грн, з яких власні доходи загального фонду – 16525,1 тис.грн, спеціального фонду – 460,1 тис.грн. З метою приведення  обсягів  міжбюджетних трансфертів у відповідність  із Законом  України ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” внесено зміни до районного бюджету. Бюджет із змінами  по доходах та видатках  затверджено в обсязі 264898 тис.грн.
До доходів районного бюджету, відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу в 2017 році зараховуються:
- податок та збір на доходи фізичних осіб; 
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;                                                                                                                                                
- надходження від орендної плати за користування  майном,  що перебуває у комунальній власності;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- інші надходження загального фонду, що визначені проектом закону Про Державний бюджет України на 2017 рік. 
 Прогноз власних доходів районного бюджету на 2017 рік розрахований з врахуванням тенденцій надходжень трьох попередніх років  та факту 11 місяців 2016 року  і становить 16777,3  тис.грн, у тому   числі по загальному фонду – 16525,1 тис.грн. Ріст надходжень загального фонду до планових показників      2016 року становить  107,6 відсотки.
Основним видом надходжень загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який  становить 98,5 відсотка прогнозного показника доходів загального фонду розрахованого фінансовим управлінням. Проектом передбачено отримати в 2017 році ПДФО в сумі 16283,1 тис.грн, що на             1123 тис.грн більше планових призначень 2016 року. Слід зауважити, що             81 відсоток  всіх надходжень податку на доходи фізичних осіб припадає на податок, що сплачується із доходів платника у вигляді заробітної плати –     13204,2 тис.грн., 17,5 відсотків (2856,4 тис.грн) – податок,  що сплачується податковими агентами (орендарями) за оренду невитребованих часток (паїв) та податок, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування,   1,3 відсотки (207,9 тис.грн) – це податок, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та особами рядового та начальницького складу та 0,08 відсотки (14,6 тис.грн) - податок на доходи фізичних осіб із сум пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання.
Від підприємств районної комунальної власності (КП ,,Міжлікарняна  аптека”) прогнозуються надходження податку на прибуток  в сумі  8 тис.грн.   Надходження від плати за оренду комунального майна – 14,0 тис.грн, прогнозна сума визначена виходячи з поданих розрахунків керівників бюджетних установ та динаміки надходжень минулих років. Адміністративний збір розраховано в сумі 220 тис.грн. Інші надходження в 2017 році не очікуються.
Міський бюджет затверджено 27 грудня  2016 року (рішення міської ради    № 477).
Сільські бюджети затверджено  до 25 грудня 2016 року.
Всім сільським та міському бюджетам передбачено іншу додаткову дотацію на утримання закладів культури та установ дошкільної освіти загальною сумою  10754,3 тис.грн.
Станом на 20 березня 2017 року з дефіцитом по загальному  фонду затверджено 19  бюджетів на загальну суму 5253 тис.грн, з яких 18 сільських – 2143,2 тис.грн, районний – 3109,8 тис.грн. З профіцитом по загальному фонду затверджено 2 бюджети на суму 614,8 тис.грн, в тому числі міський - 611,3 тис.грн. та 1  сільський - 3,5 тис.грн, по спеціальному фонду - 6 бюджетів на суму 3239,3 тис.грн, в тому числі районний - 1609 тис.грн, міський - 1503,9 тис.грн. та  4 сільські - 126,4 тис.грн.
Зведений плановий обсяг власних доходів загального фонду затверджений на 2017 рік органами місцевого самоврядування району склав 35158,9 тис.грн, що на 8105,8 тис.грн або на 30  відсотків більше затверджених по бюджету показників 2016 року, але менше на 22,1 відсотки  факту 2016 року.  Слід відмітити, що          6 сільських  бюджетів  затвердили доходи загального фонду нижче рівня планових показників 2016 року в зв’язку з невизначенністю зарахування до місцевих бюджетів акцизного податку.
         Податок на майно, складовими частинами якого є податок на нерухоме майно, ведмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортний податок, затверджено в сумі 9054,7 тис.грн. Розрахунок прогнозної суми на нерухоме майно проведено в розрізі житлової та комерційної нерухомості від фізичних та юридичних осіб становить 263,9 тис.грн, що на 2,6 тис.грн більше фактичних надходжень минулого року.
          Плату за землю  затверджено в сумі 8790,8 тис.грн, з яких  орендна плата -7357,1 тис.грн, земельний податок - 1433,7 тис.грн. Ряд місцевих бюджетів району, значно зменшили планові показники по платі за землю на 2017 рік, зокрема міська рада (-434,5 тис.грн), Невірківська (-187,2 тис.грн),  Річецька          (-107,6 тис.грн), Стовпинська (-57,1 тис.грн). Зменшення затверджених показників пов’язане насамперед з викупом фізичними особами земельних ділянок, переоформленням спадкоємцями спадщини на невитребовані частки (паї) та розірвання договорів оренди з ТзОВ ,,Корець Агроком”, ТОВ ,,Горинь-Агро”, ТОВ ,,Агро ХХІ”.    Транспортний податок місцевими бюджетами на 2017 рік не планувався.
Через зменшення площ відведених під вирубку лісу у поточному році по Великоклецьківській,  Річецькій сільських радах зменшено планові надходження  по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів. При фактичних надходженнях 2016 року 182,5 тис.грн, затверджено місцевими бюджетами на 2017 рік 139,8 тис.грн. 
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначений в сумі 1611,7 тис.грн. При розрахунку прогнозного обсягу сімома місцевими бюджетами, на території яких розміщенні автозапровні станції було зменшено планові  показники, в зв’язку з невизначенністю зарахувань частини акцизного податку з виробленого  та ввезеного  на митну теріторію України пального до бюджетів місцевого самоврядування.
Єдиний податок затверджено в сумі 7405,1 тис.грн, з яких  3799,7 тис.грн - єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. В зв’язку з розірванням дії  договорів оренди земель сільськогосподарського призначення з ТОВ «Агро XXI» та ТОВ «Горинь-Агро», значно зменшили планові показники по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників порівняно з фактичними надходженнями минулого року  Крилівська, Світанівська, Стовпинська сільські ради.  Зменшення ставок по єдиному податку  платників ІІ групи з 20% на 10%  та припинення  окремими приватними підприємцями підприємницької діяльності стало основною причиною зменшення єдиного податку по Новокорецькій сільській та міській радах.
При фактичних надходженнях 2016 року 255 тис.грн,  надходження від орендної плати за користування майном комунальної власності затверджено в сумі         205,8 тис.грн. Зменшились орендовані площі по Користівській сільській раді. При плануванні  міським бюджетом врахована проплата заборгованості за минулі роки  КП “Добробут”.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності  визначено в сумі       26 тис.грн. Адміністративні штрафи та інші надходження на 2017 рік місцевими бюджетами передбачено в межах 3,9 тис.грн.
Адміністративні послуги і збори заплановано в сумі 384,3 тис.грн, з яких плата за надання інших адміністративних послуг, що справляються за місцем надання послуг - 152,3 тис.грн, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 20 тис.грн, та адміністративний збір  за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 212 тис.грн.
Прогнозний показник надходжень до місцевих бюджетів державного мита, розраховано з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки  і затверджено в сумі 41,8 тис.грн.   
Кошти від реалізації безхозного майна  передбачені   в Щекичинському сільському та  міському бюджетах – 2,7 тис.грн. Всіма місцевими бюджетами району прийняті рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів та  акцизному податку.
Крім власних доходів на 2017 рік  по загальному фонду  бюджету району затверджено надходження з державного бюджету базової дотації  в сумі 14699,1 тис.грн, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  -16509,2 тис.грн  та ряд субвенцій на загальну суму  216719,5 тис.грн  в т.ч:
- освітня субвенція – 69998,0 тис.грн;
- медична субвенція – 25554,5 тис.грн;
- субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1,2 групи внаслідок психічного розкладу – 71452,7 тис.грн;
- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 955,0 тис.грн;
 - субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- і водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 41260,0 тис.грн;
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива  і    скрапленого    газу –         6875,0 тис.грн;
- інша субвенція – 624,3 тис.грн, з яких:
 - інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС –16,4 тис.грн,
- інша субвенція з місцевих бюджетів –  607,9 тис.грн, (на видатки по Програмі утримання трудового архіву - 112,4 тис.грн, на видатки по галузі     ,,Освіта” - 390,0 тис.грн, на видатки в галузі ,,Охорони здоров’я” - 15,5 тис.грн, на видатки в галузі ,,Культура”  - 50,0 тис.грн. на видатки по Програмі підтримки ДПРЧ - 40 тис.грн.)
Доходи спеціального фонду  затверджено в сумі  1307,3 тис.грн, з яких     1074,2 тис.грн – власні надходження бюджетних установ, 233 тис.грн - кошти бюджету розвитку (надходження коштів від продажу землі - 186 тис.грн, кошти від продажу майна - 37 тис.грн).  Власні надходження бюджетних установ заплановані лише в частині платних послуг, що надаються бюджетними установами.
Екологічний податок затверджено в сумі 9,9 тис.грн, з яких міським бюджетом - 8,8 тис.грн, сільськими - 1,1 тис.грн.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  передбачено в сумі 0,2 тис.грн.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  та надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту місцевими бюджетами на 2017 рік не затверджувалися.           
Крім того, в спеціальному фонді передбачено іншу субвенцію в сумі   25,0 тис.грн.        
На утримання органів місцевого  самоврядування радами усіх рівнів по загальному фонду затверджено  бюджетних коштів у сумі 12727,9 тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 11478,7 тис.гривень. На 2017 рік штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування затверджена в кількості 146  штатних одиниць, що на рівні 2016 року.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено  373,9 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання передбачено  512,7 тис.грн,  видатки на відрядження заплановано в сумі  29,6 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) – 314,5 тис.грн, інші поточні видатки – 17,2 тис.гривень.
По спеціальному фонду затверджено видатків в сумі  77,4  тис.грн, зокрема на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
На витрати закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів району, планується спрямувати 103704,5 тис.грн, у тому числі:  102214,2  тис.грн по загальному фонду і 1490,3  тис.грн по спеціальному фонду.
На утримання дитячих дошкільних закладів району затверджено видатки в сумі 10673,9 тис.грн (порівняно до фактичних видатків за 2016 рік збільшено на 541,6 тис.грн), в тому числі по загальному фонду  - 10092,6 тис.грн, по спеціальному фонду  -  581,3  тис. гривень.
 В районі діє 10 дитячих дошкільних закладів, в яких з початку року функціонує 27 груп,  в середньому відвідуватиме садочок 696  дітей.
Штатна чисельність персоналу в  дитячих дошкільних закладах становить на  2017 рік  132  ставки, що на  рівні 2016 року.
Видатки на продукти харчування затверджено в сумі 1544,5 тис.грн, із них по загальному фонду – 963,2 тис.гривень, по спеціальному фонду  -  581,3  тис.гривень.  Вартість харчування 1-го дня обраховано в сумі 23,77 грн із врахуванням залучення коштів спецфонду від надходжень батьківської плати.
Відповідно до рішень органів місцевого самоврядування з 01.01.2017 встановлено плату за харчування в розмірі 40 відсотків  від вартості харчування в день в сільських садочках та 60 відсотків – у міському садочку. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, в сім’ях яких виховуються  троє і більше дітей.  Аналогічними рішеннями  звільнено від плати за харчування дитини батьків  у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував  рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який встановлено Законом України ,,Про Державний бюджет України на  2017 рік”, а також дітей – сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі 1067,7 тис.грн.
Капітальні видатки по дошкільних закладах освіти не передбачено.
Всього на загальноосвітні школи затверджено кошти в сумі  88554,8 тис.грн (по загальному фонду – 87645,8 тис.грн та по спеціальному фонду – 909 тис.грн), дані видатки   спрямовано на утримання 35 загальноосвітніх шкіл, Корецького ліцею та Великомежиріцької гімназії,  де навчатиметься в середньому протягом   року  4048 учні проти  3976 в 2016-2017 роках.
 На загальноосвітні школи  виділено освітньої субвенції  в сумі  69998  тис.гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти -  14311 тис.грн, за рахунок субвенцій із сільських бюджетів, власних доходів та залишків минулого року додатково направлено 3336,8 тис.грн.
 Загальна кількість класів-комплектів на початок навчального року складає 309. Наповнюваність класів учнями  складає  12,8  учнів. Планується на 2017/2018 роки ріст учнів на 72 і відповідно збільшення класів на 3.
При школах діятиме   9 груп з продовженим днем.
 Щороку у районі збільшується показник охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою за рахунок розширення мережі дошкільних закладів та  дошкільних груп при НВК. У 2017 році прийнято рішення районної ради про створення навчально-виховного комплексу ,,загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” на базі Світанівської ЗШ І-ІІ ступенів, що дасть можливість охопити дошкільною освітою ще близько 30 дітей. 
Видатки на утримання учнів у пришкільних таборах на 2017 рік не передбачались.
Видатки на харчування учнів в групах з продовженим днем не передбачаються. Всього на харчування учнів пільгових категорій населення по загальноосвітніх школах  передбачено  500 тис.грн Вартість харчування 1-го дня обраховано в сумі 11,57 грн.
Видатки на харчування дітей дошкільного віку в школах – дитячих садках складають 361,2 тис. грн на харчування.  Вартість харчування 1-го дня обраховано в сумі 21 грн із врахуванням залучення коштів спецфонду від надходжень батьківської плати.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по школах заплановано кошти в сумі 4350 тис.грн.
По освіті  при розрахунку фонду заробітної плати педпрацівників враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати, надбавку в розмірі  20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за престижність роботи та надбавку за вислугу років, виплату допомоги на оздоровлення.
На позашкільну  освіту, централізовану бухгалтерію, групу централізованого господарського постачання та методкабінет  по загальному фонду направлено 3499,1 тис.грн тис.гривень. На інші заклади і заходи післядипломної освіти передбачено 3500 гривень. На виплату допомоги дітям–сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено  18,1  тис.грн.
Загалом, мережа загальноосвітніх навчальних закладів району  задовольняє потреби жителів регіону. Однак, управлінням  освіти  продовжується планова робота щодо формування освітніх округів та впорядкування мережі навчальних закладів. 
На забезпечення  належних  умов  для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, прийомних сім’ях), в сім’ях патронатного вихователя  передбачено 955 тис. грн.
Бюджетом  району  у 2017 році  передбачено фінансування 2-х установ галузі ,,Охорона здоров’я”: центральної районної лікарні та центру первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги.
Обсяг асигнувань на утримання закладів охорони здоров’я району по загальному фонду затверджено в сумі 28319,4 тис.грн, за рахунок медичної субвенції - 25554,5 тис.грн, касові видатки  2016 року - 24693,2 тис.грн.
По райлікарні  видатки затверджено в сумі 28319,4 тис.грн, центру первинної медико-санітарної допомоги – 7573,3 тис.грн.
На оплату праці  працівникам райлікарні направлено 13417  тис.грн, нарахування - 2950,5 тис.грн. На проведення розрахунків за енергоносії передбачені видатки в сумі 2000 тис.грн за рахунок додаткової дотації з державного бюджету. На медикаменти та перев’язувальні матеріали виділено     650 тис.грн. Обсяг витрат на харчування хворих в закладах, що мають ліжкову мережу, становить 400  тис.грн. В районі функціонує 150 ліжок.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам первинної медико-санітарної допомоги передбачається виділити 6280 тис.грн, на енергоносії - 198,2 тис.грн, на медикаменти - 409 тис.грн. Штатні одиниці по центру ПМСД залишаються на рівні минулого року і складають  147,5 ст од., із них лікарські посади - 25,75 ст.
Видатки   спеціального  фонду  районного  бюджету        по галузі  ,,Охорона здоров’я” затверджено на суму 50 тис.грн. за рахунок власних надходжень від основної та господарської діяльності на  поточні видатки. Здійснення капітальних видатків за рахунок медичної субвенції не передбачено.
Всього видатків по загальному фонду бюджету на соціальний захист передбачено в сумі 125916,1 тис.грн, із них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на програми в галузі соціального захисту населення – 119620,5 тис.грн. По спеціальному фонду видатки склали 36 тис.грн.
Інші видатки на соціальний захист населення передбачено в сумі   635 тис.грн, зокрема на районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення - 110 тис.грн,  на Програму матеріальної підтримки учасників АТО - 40 тис. грн., на Програму Ветеран - 10,0 тис.грн. Інші видатки на соціальний захист  по програмі соціально-економічного розвитку міста та  сіл складають  475 тис.грн (матеріальна допомога громадянам).
 Видатки на утримання територіального центру та стаціонарного  відділення постійного проживання престарілих громадян затверджено  в сумі   5078,0  тис.грн, із них по загальному фонду – 5042,0 тис.грн, спеціальному  фонду     36 тис.грн, з яких 8,0 тис.грн передбачено на  корегування проекто-кошторисної документації капітального ремонту приміщення. Штатні одиниці на початок року затверджено в кількості 85 одиниць, що відповідає кількості одиниць на кінець  минулого року
Видатки на утримання центру соціальних служб для сім’ї та молоді  визначені в сумі 555,0 тис.грн.  В центрі соціальних служб для сім’ї та молоді утримується  9 шт.одиниць. На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 546,0 тис.грн, або 98,4 відсотків передбачених асигнувань.
На заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  передбачено видатки в сумі 25 тис.грн, на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  - 5,0 тис.грн.
На виплати  грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено  – 50 тис.гр.
На культуру по загальному фонду затверджено 9111,4 тис.грн  бюджетних коштів. Фонд оплати праці затверджено  в сумі 8265,1 тис.грн (90,7 відсотків до загального обсягу видатків) з врахуванням підвищення посадових окладів відповідно до зміни тарифних розрядів.
 На фізичну культуру і спорт  затверджено кошти в сумі  946,0  тис.грн.
На   проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  затверджено  66,0 тис.грн.
 На  утримання дитячо-юнацької спортивної школи заплановано кошти в сумі 750 тис.грн, з яких фонд заробітної плати  з нарахуваннями складає 655,0 тис.грн.  Штатний розпис та тарифікація   по ДЮСШ  затверджені в кількості      17,6 шт.одиниць, що на рівні минулого року. Кількість учнів становить 402 чол.
На фінансову підтримку спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно - спортивної спрямованості - 40 тис.грн. На здійснення фізкультурно-масових заходів передбачено 30,0 тис.грн.
 На утримання апарату управління громадсько-спортивного товариства  ,,Колос” - 60,0 тис.грн. По ФСТ  ,,Колос” утримується 1,5 штатні одиниці   (1 штатна одиниця директора, 0,5 штатні одиниці бухгалтера).
На житлово-комунальне господарство в сільміськбюджетах передбачено  кошти в сумі 6396,5 тис.грн, з них по загальному фонду – 5157,7 тис.грн, по спеціальному – 1238,8 тис.грн.
На будівництво, зокрема на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку територій  по спеціальному фонду передбачено 202,5  тис.грн  (реконструкція вуличного освітлення в м.Корець).
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг передбачено в сумі 233,0 тис. грн.
Видатки на утримання правоохоронної діяльності, зокрема  на місцеву пожежну охорону  затверджено по загальному фонду  у сумі 751,3 тис.грн.  Місцева пожежна охорона утримується у Великомежиріцькій  сільській раді в кількості 5 штатних одиниць, у Крилівській сільській раді в кількості 3 шт. одиниці та Невірківській сільській раді в кількості 4 шт.одиниць. Видатки на оплату праці з нарахуваннями  передбачено в сумі  655,6 тис.гривень.
На проведення заходів із землеустрою по загальному фонду видатки затверджено в сумі 58,8 тис.грн.
На інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю видатки складають -372,7 тис.грн, з них: 122,7 тис.грн - по загальному фонду, 250,0 тис.грн - по спеціальному фонду.
Видатки  резервного фонду передбачено в сумі  500,0 грн.
Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів передбачено в сумі 676,8 тис.грн.
 Інші видатки  складають 355,9 тис.грн, із них для  підтримки Трудового архіву Корецького району – 112,4 тис. грн.
Інша додаткова дотація, що передається з районного бюджету до сільських бюджетів  складає 10754,3 тис.гривень.
Інших субвенцій по району передбачено в сумі  1590,8 тис.грн.
       
 
 
 Начальник фінансового
         управління                                                                                     Н.Д.Позняк

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядування
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: В.Рогальчук
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації