Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

проект рішеня

                                                                                            проект

УКРАЇНА

КОРЕЦЬКА   РАЙОННА  РАДА

Рівненської області

(сьоме скликання)

РІШЕННЯ

 

 _____________ 2017 року                                                                             №_____

 

Про районну  програму військово - патріотичного виховання                                    та підготовки молоді до служби                       в Збройних Силах України                                на  2018 - 2020  роки

 

З метою всебічного забезпечення виконання заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання  молоді на основі українських національно-історичних традицій,   відповідно до   статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національних традицій, підготовки призовників до вступу у військові навчальні заклади, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

  

ВИРІШИЛА:

1.              Затвердити  районну програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2018 – 2020 роки, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від  15.11.2017 № 380, що додається.

 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час формування районного бюджету передбачити в межах наявних фінансових ресурсів  кошти на реалізацію заходів Програми.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію        районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, культури, спорту та у справах молоді (Рогальчук О.В.) та  першого заступника голови районної державної адміністрації (Кулик В.М.).

        

Голова  районної ради                                                                                    І.Хоменчук                        

Проект  рішення      підготовлено  Корецьким районним військовим комісаріатом

Підготував:

 

 

Військовий  комісар  Корецького

районного військового комісаріату                                                     Р.Ткачук                                                                                        

 

 

Погоджено:

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                                 В.Кулик

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                 Н.Позняк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Додаток

                                                                           до рішення Корецької районної

                                                                           ради

            ____________________ №______

 

Районна програма

військово-патріотичного виховання та підготовки молоді

до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2018 - 2020 роки

 

Районна програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України                  від 25 жовтня 2002 року №948/2002 „Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”, Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                          від 30 листопада 2000 року № 1770 „Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей”, Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                                     від 21 березня 2002 № 352.

 

І. Мета Програми

 

Всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно - історичних традицій;

визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського та конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;

удосконалення якості вивчення призовних ресурсів, які підлягають призову на військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування;

підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові навчальні заклади та навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

зміцнення матеріально-технічної бази збірного пункту Корецького районного військового комісаріату.

 

II. Завдання Програми 

Програма спрямована на:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях,                                                        а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України, проведення поглибленої роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді у навчальних закладах району;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

підвищення престижу військової служби, військову професійну орієнтацію молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовкудо захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;

планування на районному рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби за контрактом із залученням до цієї роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування;

виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами у засобах масової інформації тощо. Використання її у постійній службовій діяльності військового комісаріату, районного центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які дислокуються на території Рівненського району.

 

III. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості юнаків необхідність захисту держави, удосконалити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників.

 

IV. Фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків, що передбачаються у районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законом. Потребу у видатках на забезпечення виконання заходів Програми наведено у додатку до Програми.

 

V. Заходи з реалізації Програми

 

Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України

1. Проводити поглиблену роботу з військово-патріотичного виховання, інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності держави, передбачену Конституцією України, виховання національної свідомості на українознавчих, духовних, героїко-патріотичних традиціях українського народу серед учнівської молоді у навчальних закладах району.

Корецький районний військовий комісаріат, управління освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

2. Організовувати проведення районних спартакіад та змагань з військово-прикладних видів спорту, оглядів-конкурсів строю та пісні за участю молоді.

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2018 - 2020 років

 

         3. Здійснювати контроль за військовим обліком призовників, оповіщенням, збором документів, необхідних для оформлення особових справ призовників та доставки юнаків на призовну дільницю.

Корецький районний військовий комісаріат, виконавчі комітети міської та сільських рад.

Протягом 2018 - 2020 років

 

4. Забезпечувати організацію роботи з військово-професійної орієнтації молоді.

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та  сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

5. Проводити відбір і підготовку молоді до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.

Корецький районний військовий комісаріат, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2018 - 2020 років

 

6.                 Проводити роз’яснювальну роботу серед молоді у навчальних закладах, організаціях, установах району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.

 

Корецький відділ поліції Костопільського відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області, Корецький районний військовий комісаріат, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Корецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

7.                 Залучати ветеранські, волонтерські організації до виховної та патріотичної роботи серед молоді.

 

Управління освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, виконавчі комітети міської  та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

8.                 Здійснювати контроль за рівнем проведення допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району.

 

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської  та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

Медичне забезпечення

 

9. Організовувати диспансеризацію юнаків п’ятнадцяти-, шістнадцятирічного віку.

КЗ ОЗ „Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області Протягом 2018 - 2020 років

 

10.            Контролювати якість лікування осіб призовного віку, які за станом здоров’я визнані такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду.

КЗ ОЗ „Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області Протягом 2018 - 2020 років

 

11.             Забезпечувати призовну дільницю Корецького районного військового комісаріату інструментарієм, медичним та господарським майном, необхідним для медичного огляду громадян.

 

КЗ ОЗ „Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області Протягом 2018 - 2020 років

 

 

Призов громадян на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань 

 

12. Організовувати відповідно до чинного законодавства проведення призову впродовж 2018 – 2020 років на території району та відправлення призовників з районного збірного пункту в Збройні Сили України та інші військові формування.

Районна призовна комісія, Корецький районний військовий комісаріат, виконавчі комітети міської та сільських  рад.

Протягом 2018 - 2020 років

13. Здійснювати контроль за вивченням особистостей призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану, проведенням соціально-психологічного відбору, перевіркою морально-ділових якостей юнаків згідно з даними медичних закладів, інформацією, що надається правоохоронними органами, характеристиками з місця роботи або навчання.

Корецький районний військовий комісаріат, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Корецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

14. Забезпечувати роботу призовної комісії на території району.

Районна призовна комісія, виконавчі комітети міської та  сільських рад

Квітень - травень, вересень - листопад  

2018 - 2020 років

15.  Проводити урочисті проводи призовників, які підлягають відправці у війська з військового комісаріату, районного збірного пункту.

 

Корецький районний військовий комісаріат, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

16.  Висвітлювати у засобах масової інформації заходи щодо підготовки та проведення призову громадян України на військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування.

Корецький районний військовий комісаріат, відділ правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації,                         КП „Редакція газети „Вісник Кореччини” Корецької районної ради Рівненської області, редакція Корецького районного радіомовлення

Протягом 2018 - 2020 років

 

17. Проводити згідно з чинним законодавством розшук осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Корецький відділ поліції Костопільського відділення поліції Головного управління національної поліції України в Рівненській області, Корецький районний військовий комісаріат

Протягом 2018 - 2020 років

 

Рекламування та пропагування військової служби за контрактом

 

     18. Пропагувати через засоби масової інформації військову службу за контрактом з висвітленням заявок військових частин щодо потреби у військовослужбовцях за контрактом.

Корецький районний військовий комісаріат, районна призовна комісія, виконавчі комітети міської та сільських рад

Протягом 2018 - 2020 років

 

19. Організовувати зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з пропаганди військової служби за контрактом.

Корецький районний військовий комісаріат, упраління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети  міської та сільських рад

Постійно

 

20. Забезпечувати виготовлення рекламно-агітаційної продукції, демонстраційних стендів щодо військової служби за контрактом та їх подальше розміщення на територіях навчальних закладів, установ, підприємств та організацій.

Корецький районний військовий комісаріат, упраління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Постійно

 

21. Організовувати проведення днів відкритих дверей у навчальних закладах району з демонстрацією зброї та бойової техніки.

Корецький районний військовий комісаріат, упраління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Щороку

 

Культурно-виховні заходи

22. Організовувати  та проводити  заходи з нагоди „Дня Збройних Сил України”,     „Дня захисника України ”  в навчальних  закладах району, зустрічі молоді з ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції в Україні, представниками військових частин.

Корецький районний військовий комісаріат, упраління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор  культури і туризму райдержадміністрації

Протягом 2018 - 2020 років

 

         23.  Організовувати проведення у навчальних закладах, закладах культури тематичних заходів, присвячених пам’яті загиблих, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на Сході України.

Упраління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор  культури і туризму райдержадміністрації

Протягом 2018 - 2020 років

        

 

 

 

Керуючий справами                                                                                     В.Олашин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Корецької райдержадміністрації

від 15 листопада  2017 року  № 3810

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Корецької районної ради

від _____________ 2017 року  № _____

 

Додаток до Програми

 

Фінансове забезпечення

заходів з реалізації районної програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2018 - 2020 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Обсяг фінансування з районного бюджету (грн.)

2018 рік

2019 рік

2020     рік

І. Медичне забезпечення

1

Виготовлення бланкової продукції для проведення приписки до призовної дільниці та призовів.

КЗ ОЗ „Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області

2000

2000

2000

2

Придбання миючих                  та санітарно-гігієнічних засобів при проведенні приписки та призову.

КЗ ОЗ „Корецька центральна районна лікарня ” Корецької районної ради Рівненської області

500

500

500

ІІ. Матеріально-технічне забезпечення

3

Придбання канцелярських товарів для проведення приписки до призовної дільниці і призову.

Корецька районна державна адміністрація, Корецький районний військовий комісаріат

6000

6000

6000

4

Придбання товарів для облаштування приміщення військомату (шкафів для розміщення )

Корецька районна державна адміністрація, Корецький районний військовий комісаріат

10000

10000

10000

5

Закупівля пального та оплата транспортних послуг для доставки призовників на обласний збірний пункт; здійснення контролю за військовим обліком призовників на підприємствах, в організаціях, установах та навчальних закладах;

проведення роз’яснювальної  та виховної роботи серед молоді   на підприємствах, в організаціях, установах та навчальних закладах щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України;

проведення розшуку громадян, не охоплених припискою до призовної дільниці

Корецька районна державна адміністрація, Корецький районний військовий комісаріат, Рівненський обласний військовий комісаріат

45000

45000

45000

6

Виготовлення наочної стендової продукції по обліково-призовній роботі

Корецька районна державна адміністрація, Корецький районний військовий комісаріат, Рівненський обласний військовий комісаріат

5000

5000

5000

7

Придбання та обслуговування оргтехніки та комп’ютерної техніки

Корецька районна державна адміністрація, Корецький районний військовий комісаріат, Рівненський обласний військовий комісаріат

15000

15000

15000

ІІІ. Культурно-виховні заходи

8

Проведення урочистих проводів призовників (придбання цінних подарунків )

Виконавчі комітети міської та сільських рад, Корецький районний військовий комісаріат

3000

3000

3000

ВСЬОГО:

 

86500

86500

86500

 

 

Керуючий справами                                                                                     В.Олашин

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації