Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Рекомендації

Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада
з правової освіти населення

 

Площа Київська, 5, м. Корець, Рівненської області 34700
тел. (036-51) 2-04-12, факс (036-1) 2-12-00, E-mail: korc@rv.gov.ua

Рекомендації

м. Корець                                                                                27 грудня 2017 року

Про соціальний захист, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Сухляк С.П., Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відмічає, що відповідно до статті 11 Закону України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” органами опіки та піклування є районні державні адміністрації.

Орган опіки та піклування згідно з вище зазначеним Законом України забезпечує вирішення питань щодо:

-     встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

-     надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-     соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей;

-     забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-     притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;

-     надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

-     подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На службу у справах дітей райдержадміністрації покладені функції щодо безпосереднього ведення справ та координації діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

-     веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-     оформляє документи на усиновлення і застосувує інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначених цим Законом;

-     оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-     здійснює контроль за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-     здійснює інші заходи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.12.2017 на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей Корецької райдержадміністрації перебуває 84 дитини, з них: 15 – дітей-сиріт та 69 – дітей, позбавлених батьківського піклування.

З початку 2017 року поставлено на облік 10 дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 дітей-сиріт та знято 14 дітей у зв’язку з досягненням повноліття.

Службою вживаються вичерпні заходи щодо влаштування дітей у сімейні форми виховання.

Наразі на території Корецького району функціонує 1 прийомна сім’я, у якій на вихованні та спільному проживанні перебуває 2 дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 дитячих будинки сімейного типу в яких виховується 13 дітей.

З метою перевірки належного виконання обов’язків усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями щодо утримання, виховання їх підопічних службою у справах дітей райдержадміністрації постійно проводяться обстеження матеріально-побутових умов проживання вищезазначених сімей. Протягом звітного періоду проведено 50 таких обстежень.

Під час проведених рейдів порушень щодо умов утримання, виховання, навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування не виявлено.

Крім того, службою двічі на рік проводиться моніторинг, з метою своєчасного отримання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомним батькам, батькам-вихователям за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

З метою постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов міськсільвиконкомам підготовлено та надіслано листи із роз’ясненням статті 33 Закону України ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

З метою попередження втрати житла службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З загальної кількості дітей, які перебувають на обліку в службі 72 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування мають житло на праві користування, 5 – на праві власності (встановлено опіку над житлом),
7 – потребують поліпшення житлових умов.

Разом з тим, на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини розглядаються питання, які безпосередньо стосуються соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

На підставі викладеного, Корецька районна МКМР з правової освіти населення в и р і ш и л а:

Інформацію начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Сухляк С.П. взяти до відома.

Виходячи з вищенаведеного, Корецька районна МКМР з правової освіти населення р е к о м е н д у є:

Службі у справах дітей райдержадміністрації:

-   продовжувати проводити роз’яснювальну роботу стосовно порядку влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування у сімейні форми виховання;

-   вживати заходів щодо суттєвого поліпшення роботи спрямованої на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема щодо своєчасного виявлення таких дітей, вирішення питання реалізації їх права на житло, освіту, матеріальне забезпечення.

Голова Корецької районної ,
МКМР з правової освіти населення                                                   О. Сухий

Відповідальний секретар
Корецької районної МКМР
з правової освіти населення                                                                С. Данилюк

 

 

 

Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада
з правової освіти населення

 

Площа Київська, 5, м. Корець, Рівненської області 34700
тел. (036-51) 2-04-12, факс (036-1) 2-12-00, E-mail: korc@rv.gov.ua

Рекомендації

м. Корець                                                                                27 грудня 2017 року

Про забезпечення комплектування фондів бібліотек літературою, періодичними виданнями з правової тематики, підключення бібліотек до мережі Інтернет

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації Плисюк В.Я., Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відмічає, що у бібліотеках діють книжкові виставки, тематичні полиці, з циклу „Вивчаємо свої права”, „Молодь України: права, гарантії, закони”, „Чи знаєш ти свої права?”.

У бібліотеках району проведено ряд заходів:

-            правовий навігатор „Права людини, права дітей в сучасному суспільстві”, літературну вікторину „Правова відгадайка” (публічна шкільна бібліотека села Крилів);

-            інтернет-мандрівку „Подорож сайтом юних громадян” (публічно-шкільні бібліотеки сіл Головниця та Устя);

-            перегляд літератури „В гармонії із законом” (публічно-шкільна бібліотека села Копитів);

-            правовий марафон „В країні права” (публічно-шкільна бібліотека села Невірків);

-            години спілкування – дискусій „Твої права і обов’язки” (публічно-шкільна бібліотека села Даничів), „Право у твоєму житті” (публічно-шкільна бібліотека села Гвіздів);

-            інформаційні повідомлення „Вивчай свої права” (публічно-шкільна бібліотека села Користь).

У Корецькій центральній районній бібліотеці проведено правовий екскурс „Конституція України – оберіг державності і демократії”, під час якого ознайомлено дітей з своїми правами. Також, з дітьми було здійснено інтернет-мандрівку „Мандруємо урядовими сайтами”. У районній бібліотеці для дітей проведено гру-подорож „По урядових сайтах”, правову гру „Наші права”, слайд-презентацію „Подорож у країну прав дитини”. З дітьми молодшого віку проведено ситуаційну гру „З героями казок по статтях Конвенції”.

Бібліотеки постійно інформують користувачів щодо змін у законодавстві шляхом наповнення стендів „Бібліотека інформує” по тематиках: „Знайомтесь новий закон”, „Нове у законодавстві”.

У бібліотеках системи формується фонд з правової тематики, який виділяється у фондах окремим розділом „67 – Держава і право. Юридичні науки”, а також на електронних носіях. У тематичних колекціях є наявні CD та DVD диски правової тематики „Права людини”, „Я і закон”. Створена повнотекстова база „Законодавство”.

Щорічно Корецька центральна районна бібліотека комплектується періодичними виданнями: „Аргументи і факти”, „Сільська правда”, „Урядовий кур’єр”, журнал „Жінка”, бюлетень „Інва-net”, які представляють рубрики „Право” і знайомлять користувачів з їх правами та законами України.

Українська бібліотечна асоціація надіслала для бібліотек системи 11 примірників бюлетенів національної юридичної бібліотеки „Громадська думка про правотворення” та 5 примірників „Конституційний процес в Україні”.

До послуг користувачів у бібліотеках району є 21 комп’ютер, з них 20 комп’ютерів мають доступ до мережі Інтернет. Крім того, 12 принтерів, 3 ксерокси, 5 сканерів, 15 веб-камер, мультимедійне обладнання. Комп’ютеризовано 10 бібліотек, в тому числі публічно-шкільних бібліотек - 8 (публічно-шкільні бібліотеки сіл Головниця, Крилів, Устя, Копитів, Невірків, Новий Корець, Весняне, Богданівка).

На підставі викладеного, Корецька районна МКМР з правової освіти населення в и р і ш и л а:

Інформацію завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації Плисюк В.Я. взяти до відома.

Виходячи з вищенаведеного, Корецька районна МКМР з правової освіти населення р е к о м е н д у є:

Сектору культури і туризму райдержадміністрації:

-            продовжити роботу щодо забезпечення комплектування фондів бібліотек літературою, періодичними виданнями з правової тематики, підключення бібліотек до мережі Інтернет;

-            продовжити роботу щодо проведення заходів з позашкільної освіти та правового виховання дітей.

Голова Корецької районної ,
МКМР з правової освіти населення                                                   О. Сухий

Відповідальний секретар
Корецької районної МКМР
з правової освіти населення                                                                С. Данилюк

 

 

Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада
з правової освіти населення

 

Площа Київська, 5, м. Корець, Рівненської області 34700
тел. (036-51) 2-04-12, факс (036-1) 2-12-00, E-mail: korc@rv.gov.ua

Рекомендації

м. Корець                                                                                27 грудня 2017 року

Проведення роботи з позашкільної освіти та виховання дітей шляхом оптимізації роботи гуртків, клубів правоосвітнього профілю в навчальних закладах та бібліотеках району

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Форсюк О.І., Корецька районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відмічає, що з метою формування в учнівської молоді переконань в необхідності знання та дотримання законів на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корецької міської ради Рівненської області був заснований правовий клуб учнівської молоді „Феміда”. Його учасниками є учні 8 – 11 класів. У клубі діє шість секцій:

-   секція по зміцненню внутрішкільної дисципліни;

-   секція по роботі з молодшими школярами;

-   секція по пропаганді здорового способу життя;

-   секція інформації;

-   секція по роботі з правопорушниками;

-   секція культмасової роботи.

Клуб „Феміда” здійснює свою діяльність відповідно до статуту, загальних положень та затвердженого плану роботи на рік, а також плану засідань.

За 2016 – 2017 навчальний рік проведено дев’ять засідань, та дві екскурсії. На засіданнях клубу використовували різні форми та методи роботи. Зокрема: було ознайомлено з Конвенцією про права дитини; була проведено бесіди на теми: „Знаємо та реалізуємо свої права”; „Правила поведінки на уроках та перервах”; проведено лекції на тему: „Цивільна, кримінальна, адміністративна відповідальність неповнолітніх”; „Торгівля людьми, або „біле рабство”; „Насильство – про що тобі варто знати”; „Користь та шкода інтернет-мереж”; „Алкоголізм та наркоманія серед підлітків”; „Як не стати жертвою злочину”; було проведено вікторину: „Знавці права”; було проведено урок гендерної рівності: „Ми – різні. Ми – рівні”; організовано екскурсію в Корецьке бюро правової допомоги, під час якої, гуртківцям було проведено лекцію та роздано інформаційні буклети для наочного ознайомлення на тему „Трудові права неповнолітніх”.

Клуб має власний стенд, на якому розміщено інформацію про його діяльність.

На підставі викладеного, Корецька районна МКМР з правової освіти населення в и р і ш и л а:

Інформацію начальника управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Форсюк О.І. взяти до відома.

Виходячи з вищенаведеного, Корецька районна МКМР з правової освіти населення р е к о м е н д у є:

Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

-   вжити заходів щодо створення гуртків, клубів правоосвітнього профілю у навчальних закладах ІІІ ступенів району;

-   координувати дії навчальних закладів щодо проведення роботи з позашкільної освіти та виховання дітей шляхом організації роботи гуртків, клубів правоосвітнього профілю.

Голова Корецької районної ,
МКМР з правової освіти населення                                                   О. Сухий

Відповідальний секретар
Корецької районної МКМР
з правової освіти населення                                                                С. Данилюк

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації