Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Аналіз виконання видатків Корецького районного бюджету

Код Показник План на рік з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
  Зведений бюджет Корецького р-ну        
0100 Державне управління 16074918,48 15735835,54 339082,94 97,89
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 16074918,48 15735835,54 339082,94 97,89
1000 Освіта 111627799,24 109129058,78 2498740,46 97,76
1010 Дошкільна освіта 10768363,03 10539817,54 228545,49 97,88
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 96380481,21 94120007,04 2260474,17 97,65
1060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя 820000,00 814022,35 5977,65 99,27
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1179869,00 1179858,63 10,37 100,00
1150 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 3500,00 2180,00 1320,00 62,29
1170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 664594,00 663487,49 1106,51 99,83
1190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1175750,00 1175323,47 426,53 99,96
1200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 617142,00 616262,26 879,74 99,86
1230 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 18100,00 18100,00 0,00 100,00
2000 Охорона здоров`я 34758621,41 34560838,73 197782,68 99,43
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 24505971,99 24463707,82 42264,17 99,83
2180 Первинна медична допомога населенню 9393849,42 9391985,71 1863,71 99,98
2214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 256300,00 256300,00 0,00 100,00
2220 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 602500,00 448845,20 153654,80 74,50
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 146462508,95 145621361,72 841147,23 99,43
3011 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 2254993,35 2254993,35 0,00 100,00
3012 Наданн ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної сл 67322,25 67322,25 0,00 100,00
3013 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 76800,34 76800,34 0,00 100,00
3014 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частино 317192,90 317192,90 0,00 100,00
3015 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 531640,09 531640,09 0,00 100,00
3016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 55990951,07 55990951,07 0,00 100,00
3021 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які м 354500,85 354500,85 0,00 100,00
3022 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 1081,00 1081,00 0,00 100,00
3023 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 21620,00 21620,00 0,00 100,00
3024 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частино 218362,00 218362,00 0,00 100,00
3025 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 140507,74 140507,74 0,00 100,00
3026 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7395270,11 7395270,11 0,00 100,00
3031 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 34,31 34,31 0,00 100,00
3034 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 73082,27 73082,27 0,00 100,00
3035 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 118540,67 100023,98 18516,69 84,38
3041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 430793,00 430793,00 0,00 100,00
3042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 28216,01 28216,01 0,00 100,00
3043 Надання допомоги при народженні дитини 25819436,67 25697691,95 121744,72 99,53
3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1814801,16 1805863,93 8937,23 99,51
3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 5233792,44 5215742,23 18050,21 99,66
3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 2035493,48 2026495,50 8997,98 99,56
3047 Надання допомоги при усиновленні дитини 0,00 0,00 0,00 0,00
3048 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 25367650,78 25286674,79 80975,99 99,68
3049 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 9188516,46 9045100,66 143415,80 98,44
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 16400,00 16400,00 0,00 100,00
3080 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 2034000,00 1682354,17 351645,83 82,71
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5072000,00 5072000,00 0,00 100,00
3131 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 605000,00 605000,00 0,00 100,00
3132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 25000,00 24992,00 8,00 99,97
3141 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 5000,00 4988,80 11,20 99,78
3181 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 187000,00 186286,71 713,29 99,62
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 1037510,00 949379,71 88130,29 91,51
4000 Культура і мистецтво 10173960,49 9869511,26 304449,23 97,01
4060 Бібліотеки 2850315,00 2841817,41 8497,59 99,70
4070 Музеї і виставки 288650,00 285473,58 3176,42 98,90
4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4322495,49 4032823,62 289671,87 93,30
4100 Школи естетичного виховання дітей 2441500,00 2438736,31 2763,69 99,89
4200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 271000,00 270660,34 339,66 99,87
5000 Фізична культура і спорт 1035275,00 1027018,41 8256,59 99,20
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 18000,00 15324,60 2675,40 85,14
5012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 101430,00 95968,87 5461,13 94,62
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 735845,00 735800,23 44,77 99,99
5042 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 55000,00 54999,95 0,05 100,00
5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 30000,00 30000,00 0,00 100,00
5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 95000,00 94924,76 75,24 99,92
6000 Житлово-комунальне господарство 9660496,52 8436935,86 1223560,66 87,33
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 2000,00 0,00 2000,00 0,00
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 9658496,52 8436935,86 1221560,66 87,35
6300 Будівництво 729000,00 559705,52 169294,48 76,78
6430 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 729000,00 559705,52 169294,48 76,78
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 428502,00 428499,00 3,00 100,00
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 428502,00 428499,00 3,00 100,00
7000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 791315,00 680524,25 110790,75 86,00
7010 Місцева пожежна охорона 791315,00 680524,25 110790,75 86,00
7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 62973,00 61988,49 984,51 98,44
7310 Проведення заходів із землеустрою 62973,00 61988,49 984,51 98,44
7400 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 138212,00 24654,07 113557,93 17,84
7500 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 138212,00 24654,07 113557,93 17,84
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 18983056,87 17523110,62 1459946,25 92,31
8010 Резервний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00
8210 Стабілізаційна дотація 20000,00 20000,00 0,00 100,00
8370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1122876,00 1110326,97 12549,03 98,88
8440 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3240000,00 1857040,00 1382960,00 57,32
8600 Інші видатки 360182,87 324702,21 35480,66 90,15
8700 Інші додаткові дотації 10754300,00 10754300,00 0,00 100,00
8800 Інші субвенції 3485698,00 3456741,44 28956,56 99,17
Всього по бюджету   350926638,96 343659042,25 7267596,71 97,93

 

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації