Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

                                                                                         ПРОЕКТ

                                                       УКРАЇНА                                    

КОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання )

                                                       РІШЕННЯ                                 

 

 

від __________ 2018  року                                                                              № ____

 

Про районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

 

 

З метою створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та за погодженням з постійними комісіями  районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації                  від 19.04.2018 № 132 районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року (далі - Програма), що додається.

 

  2. Районній державній адміністрації:

 

- забезпечити організацію і виконання завдань та заходів Програми;

 

- при формуванні районного бюджету на наступні роки передбачати кошти на виконання Програми в межах наявних фінансових ресурсів і забезпечувати фінансування у повному обсязі.

 

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію        районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, культури, спорту та у справах молоді (Кіселик О.В.) та заступника голови райдержадміністрації (Сухий О.А.).

 

 

Голова районної ради                                                                               І.Хоменчук

 

Проект рішення підготовлено управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  

 СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Корецької райдержадміністрації

від 19.04.2018  № 132

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Корецької районної ради

від ___________  № _____

 

Районна програма

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

 

Загальні положення

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами визначені Конвенцією про права дитини, що ратифікована Україною
в 1991 році.

Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у період канікул.

Стан здоров’я дітей – один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

На сьогодні практично не здійснюється будівництво дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють.

Існуючі на сьогодні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії потребують не тільки модернізації їх матеріально-технічного стану, а й удосконалення змісту і структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням сучасних вимог.

Відсутній механізм державної підтримки та економічного стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати житлово-комунальних послуг, сплати податків і зборів, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

 

Визначення понять

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;

тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;

мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;

дитячий заклад санаторного типу - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр - заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку - заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення;

табір з денним перебуванням - табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше шести годин;

дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або цілодобовим перебуванням, у якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;

наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, які потребують особливих умов для оздоровлення - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

 

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Основними завданнями Програми є:

створення сучасного механізму мотивації та стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв;

створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку;

підтримка інноваційних проектів та нових методик виховної роботи у сфері оздоровлення та відпочинку, формування здорового способу життя;

створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки творчого потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії;

впровадження новітніх телекомунікаційних технологій;

створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях оптимальних умов для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, які потребують особливих умов для оздоровлення;

збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв;

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв;

підвищення рівня охоплення дітей послугами з оздоровлення;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через безготівкове перерахування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, санаторіям Рівненської області відповідно                 до додатку 2 до Обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період  до 2022 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.03.2018 № 163.

Заходи з виконання Програми наведені в додатку до Програми.

  

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень охоплення дітей послугами з оздоровлення, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

створити умови для якісного відпочинку дітей шкільного віку в пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку;

підтримати інноваційні проекти та нові методики виховної роботи у сфері оздоровлення та відпочинку, формування здорового способу життя;

зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв;

забезпечити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, які потребують особливих умов для оздоровлення;

створити сучасний механізм мотивації та стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного бюджету, обласного та районного бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Додаток

до Програми

 

Заходи з виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

 

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2018

2019

2020

2021

2022

І. Забезпечення координації та контролю за підготовкою та проведенням оздоровчої кампанії

1.

Здійснення перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району до оздоровчої кампанії та організація робочих виїздів до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв району (за необхідності)

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Корецьке районне лабораторне відділення ОМВ ДУ ,,Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, управління Держпродспоживслужби в Корецькому районі,  Корецький районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області

Районний бюджет

-

-

-

-

-

2.

Забезпечення участі та проведення районних семінарів, нарад та інших заходів щодо організації та проведення дитячої оздоровчої кампанії

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів району

Районний бюджет

-

-

-

-

-

 

 

 

ІІ. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

1.

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

-

-

-

2.

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей

Щороку, травень-вересень

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в період зимових шкільних канікул

Щороку, грудень-лютий

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

-

-

-

4.

Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

-

-

-

5.

Організація та проведення в Корецькому районі оздоровлення і відпочинку дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, дітей з місць проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

-

-

-

6.

Підбір та направлення груп дітей Корецького району на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства ,,Український дитячий центр ,,Молода гвардія” (м.Одеса), державного підприємства України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” (Київська область)

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

-

-

-

ІІІ. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв, поліпшення їх матеріально-технічної бази

1.

Поліпшення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Щороку

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

-

-

-

2.

Забезпечення підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв шляхом встановлення у визначеному законодавством порядку пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків та зборів

Щороку

Міськсільвиконкоми

Районний бюджет

-

-

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації