Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Про районну Програму покращення сервісу обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2018 - 2020 роки

УКРАЇНА

КОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

РІШЕННЯ

 

 

 ,,____”____________2018року                                                                  №_____

 

 

Про      районну             Програму    покращення                        сервісу обслуговування розпорядників та одержувачів  бюджетних  коштів на 2018 - 2020 роки

 

 

         З метою впровадження електронного цифрового підпису,                     АС „Є-Звітність”,  керуючись   статтею 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 91 Бюджетного кодексу України,  законів України „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про електронний цифровий підпис”, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (зі змінами), Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року                 за № 196/20509 (зі змінами)  та з метою покращення сервісу обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2018 - 2020 роки                                                  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 13.04.2018 №  126 районну Програму    покращення сервісу обслуговування розпорядників та одержувачів   бюджетних коштів на 2018 - 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

- забезпечити  організацію та виконання заходів Програми;

- передбачати кошти для реалізації заходів Програми  під час внесення змін до  бюджету у межах наявних фінансових ресурсів;

- щороку до 15 грудня інформувати районну раду про стан виконання Програми.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань бюджету, фінансів та податків, транспорту, зв’язку, підприємництва та інвестиційної діяльності (Сивий Р.П.) та  першого заступника голови районної державної адміністрації (Кулик В.М.).

 

 

Голова районної ради                                                                          І. Хоменчук

 

Проект рішення підготовлено

Управлінням Державної казначейської служби

України у Корецькому районі

Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Додаток до рішення                                          

                                                                                 Корецької районної ради

                                                                           _________№__________

 

Р а й о н н а   П р о г р а м а

 покращення сервісу обслуговування

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

на 2018 - 2020 роки

 

 

І. Загальні положення.

 

При виконанні державного та місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Найголовніша характеристика казначейської системи обслуговування бюджетних коштів та її відмінність від банківської системи полягає в тому, що Казначейство  концентрує в єдиній системі два потоки грошових коштів, які виникають у процесі виконання бюджету – дохідний і витратний .

Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

 розрахунково - касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’зань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;

ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Від того, яким чином буде організовано роботу Казначейства, насамперед такі його функції, як управління ресурсами,  залежатимуть і виконання бюджету, і макроекономічні процеси в державі.

Але сучасні тенденції розвитку вимагають постійного вдосконалення. Одним з пріоритетних напрямків розвитку системи казначейства є впровадження електронного документообігу із застосуванням електронно-цифрового підпису.

Однак додатковим шляхом  для обміну інформацією залишається передача електронних документів через USB флеш-накопичувачі.

З метою вдосконалення організації безпеки в органах Казначейства  прийнято наказ Державної казначейської служби України від 05.05.2017 №142 „Про затвердження Положення про роботу зі змінними носіями інформації, які використовуються в казначействі”. Для обміну інформації через USB флеш-накопичувачі необхідний  відокремлений від мережі комп’ютер, організоване робоче місце для клієнта. Запис файлів клієнтів здійснюється одразу на  змінні носії інформації казначейства.

В рамках реалізації Плану заходів   щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 – 2018 роки, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 № 1038, створена Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (далі - АС „Є-Звітність”).

АС „Є-Звітність” передбачає створення особистого електронного кабінету розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування      (далі - клієнти Казначейства), які складають та подають фінансову та /або бюджетну звітність до органу казначейства за місцем обслуговування.

Основна функція АС „Є-Звітність” - можливість розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами здійснити подання звітності до органів казначейства, складеної згідно з національними положеннями бухгалтерського обліку в державному секторі, череж мережу Інтернет, використовуючи електронно-цифровий підпис.

Однієї із проблем при обміні інформацією та передачею звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів є створення належного робочого місця спеціалісту та придбання сучасної комп’ютерної техніки. У зв’язку з недостатнім фінансуванням з державного бюджету в управлінні  не в повній мірі дотримуються вимоги по використанню комп’ютерної техніки та є проблеми з обміном інформацією та у функціонуванні  системи АС                          „Є-Звітність”.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми.

 

Електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) є ефективним інструментом для контролю проходження й цілісності електронного документа, забезпечення інформаційної безпеки на всіх рівнях суспільства - від персональної безпеки людини, до інформаційної безпеки держави. Тому він є стратегічною технологією, від якості й надійності реалізації якої залежить інформаційна безпека України.

АС „Є-Звітність” являє собою єдиний формат подання електронної звітності клієнтів Казначейства і є важливим кроком модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі. АС „Є-Звітність” надає можливість заповнити в електронному вигляді затверджені форми звітності, перевірити, підписати ЕЦП кожну форму фінансової звітності та подати до органу казначейства. Автоматичне формування бюджетної звітності зменшить затрати робочого часу на заповнення форм звітності, прискорить перевірку  звітності казначейством.

Вся інформація, якою обмінюються клієнт і Державна казначейська служба України надійно захищена і недоступна для сторонніх осіб.

Файловий обмін між клієнтами казначейства та управлінням проходить у досить зручному режимі та максимально зменшує ризик ураження                          ІТ - інфраструктури.                  

 

ІІІ. Фінансове забезпечення.

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів передбачених в районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

IV. Очікувані результати.

 

Виконання Програми дасть змогу:

- створити робоче місця для файлового обміну між клієнтами казначейства та управлінням;

- створити належне робоче місце спеціалісту для якісної та швидкої перевірки фінансової звітності.

 

 

Фінансове покращення виконання заходів

районної програми покращення сервісу обслуговування

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

з/п

Зміст заходів

Відповідальний за виконання програми

Термін виконання

Розрахунковий обсяг фінансових ресурсів (тис.грн)

1

Придбання комп`ютерної техніки

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

60,0

2

Придбання принтерів

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

15,0

 

Послуги по пожежній охороні

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

5,0

3

Придбання канцтоварів та паперу

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

5,0

4

Придбання флеш-носіїв

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

5,0

5

Придбання картріджів

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

5,0

6

Господарські товари

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

5,0

7

Придбання програмно-ліцензійного забезпечення

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області

2018 - 2020 роки

100,0

 

Всього

 

 

200,0

 

 

Керівник апарату районної ради                                                            В.Олашин

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації