Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
РеєстраціяРеєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Погода у Корці

П О Л О Ж Е Н Н Я про Корецький районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

 
1.  Загальні положення
Корецький районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (далі – Сектор) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області (далі – Головне управління) і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації та події.
Сектор підпорядковується начальнику Головного управління.
Сектор є органом державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в Корецькому районі.
Сектор є організуючим та координуючим підрозділом у сфері цивільного захисту, запобігання та організації реагування на надзвичайні ситуації на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.
Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС України, начальника Головного управління, іншими актами законодавства України, а також рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах повноважень, Положенням про Головне управління, а також цим Положенням.
Сектор під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території відповідної адміністративної одиниці, іншими структурними підрозділами Головного управління.
Сектор здійснює свою діяльність відповідно до квартальних планів роботи, які затверджуються у встановленому порядку начальником Головного управління.
Сектор у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, на території відповідної адміністративної одиниці.
Внутрішній розпорядок, відносини в Секторі визначаються керівними документами ДСНС України та Головного управління.
Посадовим особам Сектору видаються службові посвідчення встановленого зразка.
Сектор має бланк, який розробляється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні.
Сектор має власну печатку із зображенням Малого Державного герба України, для скріплення підписів посадових осіб на документах з питань виконання функцій державного нагляду (контролю) у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, на території відповідної адміністративної одиниці.
 
2. Основними завданнями Сектору є:
забезпечення реалізації, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту;
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, на території відповідної адміністративної одиниці;
організація негайного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідація їх наслідків, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт при загрозі або виникненні таких ситуацій;
підготовка та внесення відповідному місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
оперативне управління силами і засобами ДСНС України в межах відповідного району, у тому числі під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій та гасіння пожеж;
інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з питань аналізу та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, а також заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.
 
3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства;
здійснює оперативне управління пожежно-рятувальними підрозділами, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
готує та надає пропозиції керівництву місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо планування заходів цивільного захисту на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у повсякденній діяльності та у разі виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф;
вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) стосовно організації та здійснення заходів щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення та територій, організації за видами забезпечення евакуаційних заходів, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та в межах повноважень бере участь у реалізації зазначених заходів;
реєструє декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
бере участь у межах компетенції у розгляді проектів будівництва об’єктів містобудування та інших об’єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки;
здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;
веде у встановленому порядку облік робіт протипожежного призначення, які виконувалися ліцензіатами на території відповідної адміністративної одиниці;
бере участь у роботі комісій з проведення планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;
здійснює у межах, визначених законодавством, контроль за впровадженням під час проведення монтажу систем пожежної автоматики обладнання, яке має сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО;
здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд і інших підконтрольних об’єктів;
проводить у межах компетенції перевірки дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;
перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до їх виконання;
бере участь у розробленні організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту, а також інших формувань;
здійснює контроль застосування сертифікованої продукції протипожежного призначення для захисту об’єктів від пожеж;
здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту;
перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;
здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки, а також проходженням підготовки працівників та службовців з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях;
здійснює контроль за накопиченням та збереженням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;
складає акти перевірок, видає приписи про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
у разі встановлення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей, виходить з пропозиціями щодо звернення до адміністративного суду стосовно застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг
ініціює створення та здійснює в установленому порядку контроль за станом готовності відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм організаційно - методичну допомогу;
здійснює ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків;
вносить керівництву Головного управління пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення заходів цивільного захисту на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких є потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, аварійно - рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
здійснює контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;
здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;
визначає категорію добровільної пожежної дружини (команди) та подає інформацію з цих питань до Головного управління;
здійснює контроль виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;
здійснює контроль функціонування місцевих і локальних (об’єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
контролює виконання правил охорони життя людей на водних об’єктах;
здійснює контроль за наявністю або відсутністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;
контролює наявність та виконання плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до цього плану спеціальних заходів протиаварійного захисту;
контролює стан готовності до використання за призначенням аварійно - рятувальної техніки та обладнання, що призначені для забезпечення безпеки об’єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
контролює в межах компетенції стан виконання місцевими органами виконавчої влади заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим);
здійснює контроль і нагляд за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;
здійснює контроль за організацією та станом навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
контролює виконання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту в навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;
здійснює контроль за підготовкою населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
надає відповідно до законодавства адміністративні послуги;
організовує у цілодобовому режимі збір, оброблення та передачу інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і резонансних подій, та про хід їх ліквідації;
організовує взаємодію з відповідними органами управління та силами цивільного захисту, суб’єктами господарювання, що залучаються до проведення робіт щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (подій), пожеж та їх наслідків;
забезпечує належну готовність підпорядкованих сил та засобів, які входять до складу зведених загонів для гасіння великих пожеж;
здійснює облік та нагляд за станом джерел протипожежного водопостачання на об’єктах і населених пунктах району обслуговування;
вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони та парку пристосованої для цілей пожежогасіння техніки, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;
проводить ідентифікацію вибухопожежонебезпечних предметів у межах адміністративно-територіальної одиниці;
бере участь у:
розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою захисту об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації;
впровадженні в практику передового досвіду, досягнень науки,  новітньої техніки іншої продукції протипожежного призначення;
роботі комісії з питань безпечної життєдіяльності населення та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
перевірках разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення (вилучення) і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;
встановленні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління сил щодо організації та проведення ними рятувальних і інших невідкладних робіт;
підготовці в межах повноважень, пропозицій щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства;
заходах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у вирішенні питань з організації надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій, підготовці, в межах повноважень, матеріалів для розгляду цих питань на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
в межах повноважень у перевірках готовності органів управління, сил цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності роботи в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період, а також щодо накопичення матеріальних засобів для запобігання та ліквідації їх наслідків;
у розробленні проектів місцевих програм з питань цивільного захисту, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, технічного переоснащення сил цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, інших цільових програм, здійснює в межах повноважень контроль за їх реалізацією;
у заходах з підготовки органів та сил цивільного захисту відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, у разі необхідності здійснює оцінювання рівня їх готовності до дій за призначенням;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту, зокрема:
організує в межах повноважень здійснення заходів з питань радіаційного та хімічного захисту населення у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;
сприяє, у межах своїх повноважень, у реалізації місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту;
реалізовує заходи щодо інженерного захисту населення та територій, впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній і проектній документації, зокрема:
бере участь у роботі місцевої архітектурно-містобудівної ради з питань реалізації інженерно-технічних заходів;
бере участь, за запитами уповноважених органів, у розробленні цих заходів та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;
реалізовує заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, а саме;
спільно з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) організовує планування укриття населення у захисних спорудах;
спільно з місцевими органами виконавчої влади здійснює ведення обліку захисних споруд;
розглядає обгрунтовуючі документи, бере участь у роботі місцевої інвентаризаційної комісії та надає пропозиції стосовно виключення з обліку (списання) захисних споруд;
організовує періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд і здійснює контроль за її проведенням;
вносить пропозиції з питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах;
бере участь за запитами уповноважених органів у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);
бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;
бере участь у заходах з навчання населення за місцем роботи, навчання та проживання, діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах вчинення терористичного акту;
бере участь в організації навчальних, навчально-практичних заходів з підготовки населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
бере участь у семінарах, нарадах, зборах з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, які проводять навчально-методичні центри сфери цивільного захисту;
бере участь у підготовці керівників з проведення курсового та індивідуального навчання працівників на підприємствах установах і організаціях та осіб з проведення інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
готує пропозиції для місцевих органів виконавчої влади щодо організації евакуації населення під час загрози та виникнення надзвичайної ситуації;
розглядає технічні умови на впровадження локальних та об’єктових систем оповіщення;
приймає участь в перевірці готовності систем оповіщення органів управління сил цивільного захисту;
здійснює контроль за функціонуванням місцевих і локальних (об’єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
в межах повноважень приймає участь у роботі на місцевому рівні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
забезпечує прийняття сигналів у підрозділах гарнізону оперативно- рятувальної служби цивільного захисту (далі - ОРС ЦЗ) у разі введення відповідних ступенів готовності за встановленими сигналами оповіщення;
забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів постійної готовності та формувань ОРС ЦЗ, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна довгострокового зберігання;
бере участь у виставках, семінарах, комісіях та інших заходах з питань цивільного захисту;
бере участь у розробленні, погодженні або затвердженні програм підготовки спеціалістів у сфері цивільного захисту, навчанні населення діям у надзвичайних ситуаціях;
організовує та проводить громадсько-масові заходи, спрямовані на популяризацію професії рятувальника, підвищення рівня обізнаності громадян з питань цивільного захисту, підвищення рівня довіри населення до ДСНС України;
проводить навчання населення з основ безпеки життєдіяльності;
проводить мас-медійні акції та кампанії, спрямовані на всебічне інформування громадян про діяльність підрозділів ДСНС України, привернення уваги всіх верств населення до професії рятувальника;
проводить, спільно із зацікавленими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, закладами та установами громадсько-масові заходи, метою яких є пропаганда здорового, активного способу життя, навчання населення поводженню під час пожеж, надзвичайних ситуацій та уникненню надзвичайних подій;
надає допомогу педагогічним колективам дошкільних та середніх навчальних закладів у навчанні підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, запобігання виникненню надзвичайним ситуаціям, засвоєння навичок поводження в умовах надзвичайних ситуацій тощо;
здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на ДСНС України.
 
4. Сектор з метою організації своєї діяльності:
організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
забезпечує доступ до публічної інформації, якою він володіє;
забезпечує у межах компетенції інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу у сфері пожежної і техногенної безпеки;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує організацію несення служби в підпорядкованих підрозділах та підготовку особового складу;
здійснює контроль за безпечним веденням робіт під час несення служби, виконанням завдань за призначенням підлеглими особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівниками, виконанням ними правил та норм з охорони праці. Проводить розслідування нещасних випадків.
 
5. Сектор має право:
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для виконання функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;
складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у порядку визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення;
виходити з пропозиціями щодо звернення до адміністративного суду стосовно застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг у разі встановлення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей;
надавати методичну допомогу місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємствам з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.
 
6. Організаційну структуру Сектору складають:
начальник Сектору;
головний інспектор сектору – 1 чол.
Положення про Сектор затверджується начальником Головного управління, підписується – начальником Сектору.
Призначення, переміщення і звільнення працівників Сектору здійснюється наказом начальника Головного управління, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів.
Діловодство в Секторі організовується відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні.
Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне, соціальне і побутове забезпечення працівників Сектору визначаються ДСНС України та начальником Головного управління, згідно з законодавством.
Сектор утримується за рахунок державного бюджету.
Сектор утворюється та ліквідовується Головою ДСНС України, як структурний підрозділ Головного управління за поданням начальника Головного управління.
 
7. Сектор очолює начальник, який за погодженням Голови ДСНС України призначається та звільняється з посади начальником Головного управління.
Начальник Сектору при виконанні своїх функціональних обов'язків керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС України, начальника Головного управління, іншими актами законодавства України, Положенням про Головне управління, а також цим Положенням.
У Секторі головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у Корецькому районі є головний інспектор Сектору.
Інші посадові особи Сектору, які забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у Корецькому районі.
 
8.  Начальник Сектору:
очолює Сектор, здійснює безпосереднє керівництво підрозділом і несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує виконання актів законодавства, наказів, доручень керівництва ДСНС України та Головного управління;
звітує перед начальником Головного управління про виконання планів роботи та покладених завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності підпорядкованого підрозділу;
вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо:
призначення на посади та звільнення з посади осіб начальницького складу, працівників підпорядкованого підрозділу;
присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту особам начальницького складу;
заохочення, відзначення державними нагородами і притягнення до дисциплінарної відповідальності в межах наданих повноважень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників підпорядкованого підрозділу;
підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
дає у межах повноважень обов’язкові до виконання доручення підлеглим особам начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам;
представляє інтереси Сектору у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
забезпечує дотримання у підпорядкованому підрозділі вимог законодавства з питань запобігання та боротьби з корупцією;
вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо реалізації основних напрямів, пріоритетів роботи Сектору і шляхів виконання покладених на підрозділ завдань;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
9. Начальник Сектору має право:
вносити на розгляд начальника Головного управління пропозиції щодо вдосконалення діяльності Сектору та Головного управління;
залучати до розгляду покладених на Сектор питань спеціалістів інших структурних підрозділів апарату Головного управління (за згодою їх керівників);
здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних та підпорядкованих підрозділів Головного управління;
вимагати від керівництва Головного управління сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цим Положенням;
вносити на розгляд начальника Головного управління:
- подання про призначення, переведення та звільнення працівників Сектору;
-   пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися;
- пропозиції про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників службової  та трудової дисципліни;
залучати фахівців всіх структурних підрозділів до рішення покладених на нього завдань.
 
10.   Начальник Сектору несе відповідальність:
за несвоєчасне, не належне та не якісне виконання покладених на Сектор завдань та функцій;
за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним дисциплінарним, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним та спеціальним законодавством.
 
11.   Начальник Сектору повинен знати:
Основи Конституції України; акти законодавства, що стосуються діяльності органів виконавчої влади і Головного управління; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; порядок підготовки та внесення проектів організаційно-розпорядчих актів; основи державного управління, правила ділового етикету; ділову мову; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основ

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядування
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: В.Рогальчук
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації