Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 - 2017 роки

У К Р А Ї Н А
КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
                                                                                                                                                                                                                          
 17 січня 2014 року                                                                                                № 8
 
 
Про районну програму
відпочинку та оздоровлення
дітей на 2014 - 2017 роки
 
На підставі статей 17, 22, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України від 04.09.2008 № 375–VІ ,,Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 549-р, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06.12.2013 № 661 ,,Про обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки”, з метою створення належних умов відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення:
 
1. Схвалити районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.
2. Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів і забезпечувати фінансування у повному обсязі.
4. Виконавцям програми:
1) забезпечити виконання Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах;
2) про хід виконання Програми інформувати управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 15 травня та 15 жовтня.
5. Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію подавати районній державній адміністрації щороку до 20 травня та 20 жовтня.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Хоменчука І.Ф.
 
 
 
 
Голова адміністрації                                                                                 М.Волинець
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до розпорядження голови
Корецької райдержадміністрації
17 січня 2014 року  № 8
 
Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей
на 2014 – 2017 роки
 
Загальні положення
 
Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.
Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.
Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Стан здоров’я дітей - один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.
 
Визначення понять
 
Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини;
відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання;
оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;
відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;
тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу – заклад, у якому дитина перебуває цілодобово і крім оздоровчих отримує комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;
дитячий центр – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово, має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;
позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення;
табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;
дитячий заклад праці та відпочинку - заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, у якому організовуються відпочинок та трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;
наметове містечко – тимчасово діючий заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, розташований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;
діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи,  діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних  і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від  нещасних  випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку;  талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а  також  діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення - діти з  особливими  фізичними та психічними потребами,  які не можуть перебувати  в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.
 
Мета і основні завдання Програми
 
Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 
 Основні завдання Програми:
забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку;
підвищення рівня якості послуг оздоровлення та відпочинку;
застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час оздоровлення та відпочинку;
забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення;
удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
  
Прогнозовані результати виконання Програми:
 
Виконання Програми дасть змогу:
збільшити кількість дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;
створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, що потребують особливих умов для оздоровлення;
поліпшити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та відпочинку, забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;
створити безпечні умови перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
забезпечити удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
удосконалити механізм і підвищити якість кадрового забезпечення закладів.
 
Фінансове забезпечення виконання Програми
 
Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 Згідно із Законом України  ,,Про оздоровлення та відпочинок дітей”:
- за рахунок коштів державного бюджету фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку:  дітей, які потребують особливих умов для  оздоровлення та відпочинку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;  талановитих   та  обдарованих дітей  (переможців міжнародних та всеукраїнських  олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); лідерів дитячих громадських організацій; дітей, які постраждали  внаслідок  стихійного лиха,   техногенних  аварій, катастроф;
     - за рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету місцевого самоврядування  фінансуються  послуги з оздоровлення  та відпочинку дітей,  батьки яких загинули від нещасних випадків  на  виробництві  або   під   час   виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей    (переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад усіх рівнів, відмінників  навчання);  бездоглядних та   безпритульних   дітей;  дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
       Порядок та умови пільгового забезпечення послугами  з оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету місцевого самоврядування визначаються  відповідно  місцевими органами виконавчої влади  та органами місцевого самоврядування.
 
 
 
 
Заходи щодо реалізації районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки
 
Найменування заходу
Термін виконання
Виконавці
Джерело фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування, тис.гривень
2014
2015
2016
2017
І. Забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку
1.
Забезпечення роботи засідань районної координаційної ради з питань організації та проведення відпочинку та оздоровлення дітей району
Щокварталу
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
2.
Проведення нарад з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей району
Щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
3.
Створення та забезпечення роботи оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії
До 01 червня 2014 року, щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
4.
Здійснення перевірки стану готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району до оздоровчої кампанії
До 01 червня щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, комунальний заклад ,,Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області, Острозьке міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Рівненській області, Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, Корецький     районний сектор Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
5.
Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підготовки
Щороку, травень-серпень
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
720,0
720,0
720,0
720,0
6.
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу
Щороку
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Державний бюджет
-
-
-
-
7.
Забезпечення оплати проїзду транспортом організованих груп дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, до місць оздоровлення та у зворотному напрямку
Щороку
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Місцевий  бюджет
-
-
-
-
8.
Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням
Щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
200,0
200,0
200,0
200,0
9.
Забезпечення послугами оздоровлення дітей застрахованих осіб Корецького району за путівками, придбаними за
повну вартість, а також за умови часткового фінансування вартості путівок
Щороку
Гощанська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
-
-
-
-
10.
Організація в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району проведення тематичних змін щодо вивчення та застосування іноземних мов, творчого та спортивного розвитку, для дітей, схильних до правопорушень тощо
Щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
ІІ. Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
1.
Забезпечення державного санепідемнагляду та лабораторного контролю за якістю і безпечністю харчових продуктів, питної води та води відкритих водойм у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Щороку
Острозьке міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
2.
Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду за дотриманням вимог законодавства у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Щороку
Острозьке міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби у Рівненській області, Корецький     районний сектор Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
3.
Здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів і автошляхів, якими будуть перевозитися діти до місць оздоровлення та відпочинку, за встановленням відповідних дорожніх знаків у місцях розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району, а також за оперативною обстановкою під час перевезення дітей автомобільним транспортом
Щороку
Корецький РВ УМВС України в Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
4.
Організація супроводу дітей, які від’їжджають на відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які повертаються додому автомобільним транспортом, з метою забезпечення їх особистої безпеки
Щороку
Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
5.
Організація чергування в закладах оздоровлення та відпочинку (за необхідності), а також наближення маршрутів відпрацювання міліції до зон відпочинку та оздоровлення
Щороку
Корецький РВ УМВС України в Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
6.
Забезпечення систематичного контролю за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, надання допомоги в організації їх дозвілля, відпочинку та зайнятості в літній період
Щороку
Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, служба у справах дітей райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
7.
Вжиття заходів щодо посилення контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення проведення у встановленому законодавством порядку систематичних перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування, які реалізують населенню алкогольні напої та тютюнові вироби і знаходяться поблизу місць відпочинку і оздоровлення дітей
Щороку
Корецький РВ УМВС України в Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
8.
В місцях масового відпочинку людей на воді (пляжах) визначення та облаштування місць для купання дітей відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України
Щороку
Корецький   районний сектор головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
9.
Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Щороку у встановлені приписами терміни
Корецький    районний сектор головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
10.
Поліпшення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
11.
Забезпечення всіх дітей, які направляються в санаторії та заклади оздоровлення, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією
Щороку
Комунальний заклад ,,Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
12.
Надання, за необхідності, невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах району дітям, які перебувають на оздоровленні та відпочинку
Щороку
Комунальний заклад ,,Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
13.
Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку необхідним запасом медикаментів для надання невідкладної та планової медичної допомоги та медичними працівниками
Щороку
Комунальний заклад ,,Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області
Місцевий бюджет
-
-
-
-
ІІІ. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
1.
Організація нарад для керівників та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Щороку, травень
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
2.
Забезпечення проведення огляду-конкурсу на кращу організацію виховної роботи в дитячих закладах відпочинку, які функціонують на базі навчальних закладів району
Щороку
Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Місцевий бюджет
-
-
-
-
3.
Організація та проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Корецького району
Щороку, травень
Управління освіти, молоді та спорту рай

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації