Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Про організацію здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в Корецькому районі у 2015 році

Корецькою райдержадміністрацією, виконавчими органами місцевого самоврядування району протягом 2015 року вживались заходи спрямовані на реалізацію та забезпечення в районі виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, удосконалення та поглиблення співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, запровадження та втілення усіх наявних форм цієї роботи.
Райдержадміністрацією відпрацьовано систему та налагоджено механізм реалізації основних вимог  постанов Кабінету Міністрів України  щодо порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, здійснення контролю за виконанням визначених повноважень Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 Найбільш ґрунтовною і результативною формою роботи запровадженою в райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень є комплексне вивчення діяльності органів виконавчої влади з послідуючим аналізом стану справ на засіданнях колегії райдержадміністрації.
Відповідно до плану здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади  на 2015 рік комплексно вивчено здійснення  делегованих повноважень органів виконавчої влади у 5 виконкомах місцевих рад. Звіти 5 сільських  голів  заслухано на засіданнях колегії райдержадміністрації. За наслідками розгляду головою райдержадміністрації прийнято відповідні  доручення та стан їх виконання перебуває на контролі. 
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 12.12.2014 № 414 продовжено практику проведення в 2015 році Дня адміністрації на базі сільських рад.  Протягом 2015 року проведено 7 Днів адміністрації на базі Харалузької, Сторожівської, Новокорецької, Річецької, Невірківської, Стовпинської та Устянської  сільських рад, на яких заслухано звіти сільських голів та комплексно вивчено структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств в районі стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади на місцях.  За наслідками проведення Дня адміністрації головою райдержадміністрації прийнято відповідні  доручення, за виконанням яких встановлено контроль.
Під час здійснення комплексних перевірок  структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств району проведено 192 перевірки виконкомів сільських  та міської рад з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади  в окремих галузях та сферах у 12 виконавчих комітетах. 
Здійснювався контроль за виконанням делегованих повноважень  в усіх галузях  та сферах, що передбачені ст.ст.27-34, 36, 38 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”.
Органами місцевого самоврядування результати перевірок розглянуто на засіданнях  виконкомів, вжито відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.
В результаті відпрацьованої системи з проведення перевірок в районі за 3 роки охоплюється 100 відсотків місцевих рад комплексним вивченням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств виконкомів місцевих рад з питань здійснення делегованих повноважень органів  виконавчої влади.
Стан усунення  недоліків, виявлених під час проведення  перевірок з питань здійснення делегованих повноважень, контролюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації. Протягом 2015 року проведено 37 контрольних перевірок роботи виконкомів міської, сільських рад  з питань виконання попередньо прийнятих доручень голови райдержадміністрації щодо забезпечення здійснення делегованих повноважень. Як наслідок 13 доручень знято з контролю  у зв’язку  з  виконанням.
Всього протягом 2015 року проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації  на яких розглянуто 34 питання та заслухано 18 звітів посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 З метою координації спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування продовжується практика проведення щомісячно спільних засідань колегії райдержадміністрації  та  президії районної ради.
Забезпечується оперативне вирішення поточних  та нагальних  питань на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації,  на розгляд яких вносяться питання щодо функціонування усіх сфер та галузей Корецького району.
Протягом 2015 року проведено 17 нарад при голові райдержадміністрації, розглянуто 49 питань.
Зокрема,  на засіданнях колегії райдержадміністрації 4 рази проаналізовано стан мобілізації доходів бюджетних коштів та  виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, 1 – виконання повноважень у сфері культури, освіти та охорони здоровʼя. На постійному контролі  у голови райдержадміністрації знаходиться вирішення  питань у галузях торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, звʼязку та забезпечення законності і правопорядку.
Пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації у 2015 році  стала організація та проведення співбесід з питань оптимізації закладів соціально-культурної  сфери. Так, в липні 2015 року  головою райдержадміністрації проведено співбесіди  з міським, сільськими головами з питань контролю за надходженням до місцевих бюджетів та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування.
З метою підвищення авторитету всіх органів влади, забезпечення реалізації програми економічних реформ з ініціативи вищестоящих органів  виконавчої влади за участю голови райдержадміністрації, керівництва облдержадміністрації в 13 населених пунктах району протягом березня- серпня  2015 року організовано проведення загальних зборів громадян (сходів територіальних громад), на яких обговорювалось питання щодо  добровільного обʼєднання територіальних громад.
Однією із складових контролю за роботою виконавчих органів місцевого самоврядування є налагоджена система рейтингового оцінювання фінансово-господарської діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування в окремих галузях та сферах,  що стимулює  підвищення рівня їх дієвості та ефективності роботи (розпорядження голови райдержадміністрації від 12.01.2011 № 6). Підсумки рейтингової оцінки за 2014 рік та стан забезпечення здійснення делегованих повноважень органів  виконавчої влади розглянуто на нараді за участю міського, сільських голів  26 лютого  2015 року. За підсумками рейтингового оцінювання, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2015 № 54 „Про нагородження почесною грамотою райдержадміністрації” за перші 3 рейтингові місця нагороджено почесними грамотами та цінними подарунками Великомежиріцького, Даничівського та Іванівського сільських голів.
Питання виконання делегованих повноважень розглядаються на „Днях контролю” при першому та заступнику голови  райдержадміністрації. Протягом 2015 року проведено 24 „Дні контролю”, на яких заслухано звіти 6 сільських та міського голів щодо виконання окремих документів. За наслідками проведення „Днів контролю” прийняті протокольні доручення, за виконанням яких встановлено контроль. У 2015 році продовжено практику  щомісячного проведення „Днів контролю” з питань організації роботи із зверненнями громадян (ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).
Забезпечено безперервність навчань посадових осіб органів місцевого самоврядування.  Протягом  2015 року проведено 11 нарад з міським та сільськими головами.  На  нарадах аналізувались питання усіх сфер діяльності,  соціально-економічного та культурного розвитку підвідомчих територій.
Формування професійних навичок здійснюється також в процесі стажування посадових осіб органів місцевого самоврядування. В 2015 році проведено стажування для 6 посадових осіб органів місцевого самововрядування (2 сільських голів та 4 секретарів сільських рад)  в апараті райдержадміністрації. (Розпорядження голови райдержадміністрації  від 16.01.2015 №  6 ).
Структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечується  вивчення та поширення напрацьованого передового досвіду роботи виконкомів місцевих рад.  В 2015 році вивчено 17 досвідів роботи  місцевих рад: Великомежиріцького, Даничівського, Користівського, Головницького, Коловертівського, Бриківського, Невірківського, Новокорецького, Сторожівського, Стовпинського, Іванівського,  виконкомів сільських та Корецької міської рад  з питань здійснення делегованих повноважень у сферах фінансів, освіти, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, торговельного обслуговування, соціального захисту населення, регулювання земельних відносин, роботи із зверненнями громадян та щодо ведення контрольної роботи з документами та  поширено серед органів місцевого самоврядування.
Під постійним контролем райдержадміністрації перебуває рівень підготовки та результативності засідань виконавчих органів місцевого самоврядування. Налагоджено систему забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо вчасного подання копій актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень.
Забезпечується правова експертиза прийнятих виконкомами рішень та відпрацьовано зворотній зв’язок з виконавчими комітетами місцевих рад щодо їх реагування на виявлені юридичним сектором апарату адміністрації невідповідності прийнятих актів чинному законодавству.
Здійснюється моніторинг засідань виконкомів місцевих рад. Всього за 2015 рік виконкомами місцевих рад проведено 315 засідань виконавчих комітетів, розглянуто 1626  питань щодо виконання  делегованих повноважень в різних галузях і сферах, заслухано звіти 352 керівників  підприємств, установ, організацій, розташованих на підвідомчих територіях. Всіма виконкомами місцевих рад підводяться двічі на рік підсумки комплексного здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на засіданнях з аналізом стану справ на місцях. На засіданнях виконкомів розглядаються актуальні питання вирішення яких спрямоване на розв’язання невідкладних соціально-економічних проблем підвідомчих територій.
Забезпечено кураторство з боку керівників органів виконавчої влади за діяльністю виконкомів місцевих рад.
Відповідно до затверджених головою райдержадміністрації графіків здійснюється координація за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування  першим заступником, заступником голови, керівником апарату  райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств, працівниками апарату райдержадміністрації.
Закріплені за виконавчими комітетами місцевих рад (розпорядження голови райдержадміністрації від 28.07.2014 № 256) щомісячно приймають участь у засіданнях виконкомів, проведення яких запроваджено в єдиний день - третю середу місяця, вивчають роботу установ, організацій, підприємств, розташованих на підвідомчій території та звітують про участь у виконкомі у письмовій формі, де вказуються пропозиції, зауваження  в адресу виконавчих органів на  місцях та вищестоящих органів. Зазначені інформації узагальнюються, за наслідками готуються відповідні доручення голови райдержадміністрації.  Впродовж зазначеного періоду в 30 засіданнях  виконавчих комітетів місцевих рад прийняли участь перші посадові особи райдержадміністрації, у 158 - керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств в районі, у 78  - працівники апарату райдержадміністрації. 
Важливе місце в роботі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  району відведено роботі із зверненнями громадян. Склалася  система роботи з листами, зверненнями громадян та організації їх особистого прийому, як це вимагає ст.38 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”. У 2015 році виконуючим обовʼязки голови райдержадміністрації та його заступником організовано  та проведено 48 виїзних прийомів громадян на яких прийнято 86 жителів району.
Протягом 2015 року до районної державної адміністрації надійшло  430 звернень, з них 397 письмових та 33 усних.
У райдержадміністрації продовжує функціонувати  прямий телефонний зв’язок з населенням району, графік проведення якого оприлюднюється  щомісячно через засоби масової інформації та на ВЕБ-сторінці райдержадміністрації. Кожного останнього вівторка місяця в райдержадміністрації  працює прямий  телефонний зв’язок за участю керівництва району, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних міністерств та відомств. За 2015 рік  дано роз’яснення з піднятих питань  27 жителям району. 
Продовжується практика запроваджена в 2007 році  роботи із зверненнями громадян – „День відкритого листа”, який проведено у 2015 році на базі чотирьох сільських рад (Новокорецької, Іванівської, Річецької, Невірківської).
Питання щодо роботи із зверненнями громадян  протягом звітного періоду двічі  розглядалось на засіданні колегії райдержадміністрації та  двічі у 2015 році питання роботи із зверненнями громадян розглядалось на засіданнях всіх виконавчих комітетів місцевих рад.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 18.07.2014 № 240 затверджено склад громадської приймальні Корецької районної державної адміністрації, яка надає безкоштовні юридичні консультації жителям району.
Протягом 2015 року до громадської приймальні звернулося 28 жителів району, які отримали вичерпну інформацію з різнобічних питань життєдіяльності.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.03.2015 № 52 „Про порядок надання фінансової допомоги громадянам району” за 2015 рік комісією з надання одноразової грошової допомоги 119 громадянам району надана матеріальна допомога в сумі 64 тис. 300 грн.
Відповідно до Порядку використання коштів районної програми матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції та мобілізованих осіб, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 18.11.2014 № 383 „Про районну програму  матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції та мобілізованих осіб на 2015 рік”  206  особам  цієї категорії надано матеріальну допомогу на суму 173 300 тис.грн.
Виконкоми місцевих рад Корецького району та райдержадміністрація спрямовують свою діяльність на реалізацію делегованих повноважень органів виконавчої влади. Зокрема,  відповідно до ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування і обліку) всіма виконавчими органами місцевого самоврядування проводиться узгодження планів підприємств, установ, організацій, розміщених на підвідомчих територіях та забезпечується статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на підвідомчих територіях. В районі проживає 33,7 тис. жителів, з них 7,3 - на території міста, 26,4 -  в сільській місцевості.
Одним із пріоритетних напрямів роботи є зміцнення взаємодії органів виконавчої влади  з органами місцевого самоврядування щодо реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку підвідомчих територій.
Щорічно Програми соціально-економічного розвитку підвідомчих територій розробляються райдержадміністрацією, виконавчими комітетами місцевих рад та вносяться на затвердження сесій місцевих рад. Щоквартально стан виконання програм аналізується на засіданнях колегії райдержадміністрації та 2 рази на рік на засіданнях виконкомів місцевих рад.
Здійснення делегованих повноважень органами місцевого самоврядування у галузі бюджету забезпечує стійку тенденцію щодо надходжень платежів до місцевих бюджетів.
Протягом 2015 року  райдержадміністрацією проведено 12 засідань робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов’язкових платежів на яких заслухано звіти 15 керівників підприємств, установ, організацій, 57 підприємців та вжито відповідних заходів. Сума погашеного боргу за 2015 рік  становить                              348,4 тис.грн.
Щоквартально на засіданні колегії райдержадміністрації підводились підсумки виконання місцевих бюджетів та розглянуто питання стану фінансово-бюджетної дисципліни.  
З цих питань заслухано звіти 7 посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Всього  за рахунок вжитих заходів виконавчими органами місцевого самоврядування в 2015 році мобілізовано 30351,3 тис. грн. платежів до місцевих бюджетів району, виконання становить 122,2 %. Порівнюючи  з 2014 роком надходження до  місцевих бюджетів району зросли на     1101,5 тис. грн.
Завдяки послідовності, підвищенню бюджетної дисципліни та здійсненню контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевих бюджетів, пошуку шляхів додаткових джерел наповнення  25 місцевими  радами  району забезпечено виконання планових показників з власних доходів.
Сільські бюджети в цілому виконані на 130,8 %, понад плану надійшло 2964 тис. грн. Міський бюджет виконано на 100,1 %, при плані 4493,9 тис. грн. фактично надійшло 4500,7 тис. грн. В районний бюджет надійшло 12084,8 тис.грн., що перевищило планові призначення на 23,9 %.
Координація дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо залучення інвестиційної діяльності в район сприяє соціальному,  економічному та культурному  розвитку територіальних одиниць.
У 2015 році в основне коло статистичної звітності по реалізації промислової продукції району включені 6 підприємств (ТОВ „Монашинські  сири”, ПП „Інвест-Адам”, ПП „Богданівський цегельний завод”, ПП „Уно-Дор”, ТзОВ „Холдингова компанія „Надра України”, ТОВ „Лідер продукт”).
В районі функціонує лінія по виробництву паливних брикетів з відходів деревини та соломи на   підприємстві з польськими   інвестиціями    ПП   „Славекс-К”,  підприємство по виробництву хліба та хлібобулочних виробів  ПП „Сергієнко”.
Для залучення інвестицій на регіональному рівні продовжується співпраця з Програмою розвитку ООН в рамках участі у третій фазі проекту ЄС/ПРОН  „Місцевий розвиток орієнтований на громаду”.
В рамках проекту „Місцевий розвиток, орієнтований  на громаду IIІ”  переможцями стали 4 громади району: Стовпинська, Невірківська, Копитівська та Новокорецька.
В районі функціонує центр надання адміністративних послуг Корецької райдержадміністрації.
Протягом 2015 року через центр надання адміністративних послуг надано 4148 адміністративних послуг та видано 14 документів дозвільного характеру.
Здійснюючи делеговані повноваження у галузі житлово-комунального господарства органами місцевого самоврядування вживаються заходи що сприяють покращенню якості доріг місцевого значення. За рахунок коштів  місцевих бюджетів   в 2015 році проведено ремонт 28 вулиць комунальної власності на суму  3590,75 тис.грн., з них капітальних видатків 1353,33 тис. грн., поточних – 2237,42 тис. грн.             
Всього по району газифіковано  30  населених пунктів, що становить 60 % від загальної кількості.    
Розширюється і удосконалюється мережа об’єктів галузі торгівельного та побутового обслуговування  населення.  В районі нараховується 334 підприємств роздрібної торгівлі. Всього на території району діє  291 магазин, із них 157 по торгівлі продовольчими товарами, 93 по торгівлі непродовольчими товарами та 41 спеціалізований магазин. У сфері ресторанного господарства працює 43 одиниці підприємств на 1932 посадочних місця.
Протягом 2015 року відкрито 14 закладів торгівлі, із них 13 магазинів з торговою площею 467 кв.м, одне підприємство ресторанного господарства на 50 посадочних місць та 2 заклади побутового обслуговування: перукарню, майстерню по ремонту одягу та  майстерню по ремонту взуття в с.Великі Межирічі.
 Господарську діяльність здійснює  64 одиниці малих  і середніх підприємств та 814 одиниць фізичних осіб – підприємців.
Райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо  виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузі транспорту. Обсяг перевезення пасажирів автотранспортними організаціями становить 141% до 2014 року. Населені пункти району стовідсотково охоплені транспортним сполученням.
Райдержадміністрацією,  виконкомами місцевих рад вживаються заходи щодо реалізації якісних перетворень у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.
Для забезпечення належного функціонування освітніх закладів  у зимовий період та покращення матеріально-технічної бази  проведено поточний ремонт котлів Устянської ЗШ І-ІІІ ступенів та Черницької ЗШ І-ІІ ступенів, виготовлено проектно-кошторисну документацію  на  реконструкцію  системи опалення у Сторожівському НВК „Загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” та Самострілівському НВК „Загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад”. Проводяться роботи по введенню в експлуатацію Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.
Вживаються заходи щодо збільшення мережі дошкільних навчальних закладів та охоплення дітей всіма видами дошкільної освіти. Станом на 01.12.2015 в районі функціонує 10 дошкільних навчальних закладів та                  12 НВК „Школа - дитячий дошкільний заклад”. Всіма видами дошкільної освіти  охоплено 49,7 % від загальної кількості дошкільнят.
В районі наявні вісім шкільних автобусів, які забезпечують підвіз  403 учнів до 10 навчальних закладів та 43 вихованці дошкільних навчальних закладів.
За рахунок бюджетних коштів харчуються всі учні 1-4 класів (1659 дітей) та 217 дітей пільгових категорій. Всього всіма видами харчування охоплено 3168 дітей (80,2 %).
У районі функціонує два позашкільні навчальні заклади – районний Будинок школярів та дитячо-юнацька спортивна школа.
У районному Будинку школярів займається 640 вихованців. Заняття проводяться на базі закладу та загальноосвітніх шкіл району.
У Корецькій дитячо-юнацькій спортивній школі займається 395 дітей. Заняття проводяться в оновленому приміщенні ДЮСШ та в загальноосвітніх школах району.
Вживаються заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту в районі. Функціонує спортивний майданчик з синтетичним покриттям в Новокорецькій ЗШ І-ІІІ ст.,  облаштовано  футбольне поле, баскетбольний та волейбольний  ігрові майданчики   в міському сквері в районі автостанції. Облаштовано футбольне поле на  території   Іванівської  сільської ради.
Створено та юридично зареєстровано в с.Жадківка (Жадківська сільська рада) автомотоклуб „Фортуна-Корець”. Девʼятий сезон підряд на мототрасі в     с. Жадківка проводяться етапи чемпіонату України з мотокросу та особистий Кубок ФМС України з мотокросу серед аматорів, етапи чемпіонату України на мотоциклах з колясками, відкриті чемпіонати Рівненської області та міжобласний турнір з мотокросу „Кубок Кореччини”.
У вересні 2015 року проведено відкритий чемпіонат Рівненської області з мотокросу та відкритий міжобласний турнір з мотокросу „Кубок Кореченни-2015”.
Для фінансової підтримки райради ФСТ „Колос” в 2015 році виділено кошти в сумі 90 тис.грн.
На території 25 сільських рад  району функціонують культурно-дозвіллєві комплекси. Для проведення в них фізкультурно-спортивної роботи придбано 15 тенісних столів, набори шахів та шашок, м’ячі на загальну суму близько 25 тис.грн. На базі КДК створено спортивні клуби.
В загальноосвітніх   закладах  району, ВПУ - 24 м.Корець та Корецькій ДЮСШ  функціонує 23 спортивних зали та спортивний майданчик з синтетичним покриттям в Новокорецькій ЗШ І-ІІІ ступенів.
У 42 секціях Корецької дитячо-юнацької спортивної школи займається  394 дитини.
 В загальноосвітніх   закладах  району функціонувало 30 пришкільних    таборів   з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів. Послугами відпочинку в пришкільних таборах забезпечено 2419 дітей.
На придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, впродовж літнього періоду 2015 року районним бюджетом передбачено видатків на суму 37 тис.грн. За ці кошти відділом освіти райдержадміністрації придбано 15 путівки.
У 2014-2015 навчальному році в районі нараховувалось 3921 дитини. З початку 2015 року 2284 дитини шкільного віку забезпечено послугами оздоровлення, що становить 58,25 % від загальної кількості дітей шкільного віку.
Первинну медичну допомогу жителям району надають працівники комунального закладу  „Корецький районний центр ПМСД” Корецької районної ради Рівненської області  за до складу якого входять 7 лікарських амбулаторій  загальної практики/сімейної медицини, 2 лікарні, 37 фельдшерсько-акушерських пунктів, медичні пункти шкіл, медичний пункт ВАУ-24, відділення швидкої і невідкладної допомоги.
Покращилось кадрове забезпечення  Центру. Протягом 2015 року Центр поповнився 3 лікарями загальної практики/сімейної медицини. За 2015 рік укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів склав 87,8 %, середніх медичних працівників – 102,2%.
В 2015 році значно покращено матеріальну  базу закладів охорони здоров’я району. За рахунок  субвенції Великоклецьківської  сільської ради встановлено металопластикові енергозберігаючі  вікна у будівлі лікарської амбулаторії с.Велика Клецька загальною вартістю 15450 грн. За сприяння сільських рад проведено  ремонт покрівлі будівлі ФАПу с.Самостріли   та ремонт будівлі ФАПу с. Городище, встановлено 2 вікна в будівлі   ФАПу   с.Весняне.
Продовжено роботу щодо виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під лікувально-профілактичними закладами. Протягом 2015 року виготовлено документи на 2 земельні ділянки, на завершальному етапі виготовлення ще 4 земельних ділянок фельдшерсько-акушерських пунктів сіл району.
У КЗ ОЗ „Корецька центральна районна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області відремонтовано систему теплопостачання в неврологічному відділенні, проведено ремонт у двох палатах дитячого відділення, замінено частину водоканалізаційної мережі в інфекційному відділенні та покриття підлоги у овочесховищі, придбано і встановлено у гінекологічному  та травматологічному відділеннях 2 водонагрівачі, холодильник, насос на водяну  свердловину, медичне обладнання. Використано  54,9 тис. грн. бюджетних коштів.
Певних позитивних зрушень досягнуто і в галузі культури. Проведено поточні ремонти  Корецької  дитячої  школи мистецтв, районного історичного музею  та  центральної районної бібліотеки. Проведено реконструкцію даху будинку культури  та заміну вхідних дверей та вікон  в с. Самостріли  на суму  70 тис. грн., ремонт даху  та заміну вікон та електропроводки в приміщенні будинку культури с.Великі Межирічі на суму 180 тис. грн.
Поповнено районний бібліотечний фонд  на 1390 примірників книг, 4561 підручник,  84  примірниками електронних ресурів та 1000 примірниками періодичних видань.
В  районі   компʼютеризовано  9  бібліотек, в  тому  числі  7  сільських.
Комунальний заклад  „Корецький районний будинок культури і дозвілля”  Корецької районної ради забезпечив організацію проведення та участь в творчих заходах обласного та міжнародного значення. На високому рівні  в районі забезпечується проведення щорічного обласного відкритого фестивалю народної творчості „Зелене Купало в літо упало”.  В 2015 році  цей захід відбувся за участю  12 майстрів  декоративно-прикладного мистецтва та 8 народних аматорських колективів Рівненської області. Двічі протягом 2015 року аматорські колективи КЗ „Корецький районний будинок культури і дозвілля” брали участь у фестивалях  культури та У Міжнародній конференції прихильників землі Волинської в Республіці Польща.
Продовжується робота по забезпеченню виконання заходів щодо використання історико-культурних особливостей району. Протягом 2015 року районним історичним музеєм забезпечено проведення 63 екскурсій. Всього протягом 2015 року музей відвідало 6,2 тис. громадян, виконано план по збору експонатів та проведенню мистецьких заходів.
Питання регулювання земельних відносин є одними з найбільш складних і актуальних.
Органами місцевого самоврядування проводиться робота щодо залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів за рахунок інвестиційно-привабливих земельних ділянок шляхом їх продажу на аукціонах.
Протягом 2015 року продано 9 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 1,6 га  на загальну суму   250,7 тис. грн. та включено до переліку 14 інвестиційно-привабливих земельних ділянок загальною площею 111,73 га та 5 майнових комплексів для продажу на аукціонах.
По всіх сільських радах проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності, в результаті чого проведено державну реєстрацію 286 земельних ділянок на загальну площу 2345, 1 га.
Проінвентаризовано землі сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території району загальною площею 2345,10 га ДП  „Рівненський інститут землеустрою” за кошти обласного бюджету, вартістю 1019,912 тис.грн.
У 2015 році власниками земельних часток (паїв) укладено 9176 договорів оренди  з агроформуваннями різної форми власності на  загальну площу  16831,24 тис. га. та нараховано 16349,306 млн. грн. орендної плати.
Орендна плата за 1 га рік становить 971,37 га.
 З метою додаткового наповнення місцевих бюджетів передано в оренду  невитребуваних земельних часток (паїв) на площі 4753,14 тис. га. Договори оренди укладені по 25 сільських радах. Річний розмір орендної плати становить 3,764 млн.грн.
Органами місцевого самоврядування відібрані земельні ділянки комунальної власності для передачі у власність учасникам АТО та сімʼям загиблих учасників антитерористичної операції для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, ведення садівництва та особистого селянського господарства на площу 3 га.
На території Корецького району у всіх 50 населених пунктах встановлено межі.  Межі м.Корця встановлено в натурі та закоординовано.
Усвідомлюючи пріоритетність реалізації питань державної політики  у сфері соціального захисту населення, зусилля райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування  спрямовуються  на забезпечення здійснення делегованих повноважень щодо соціального захисту населення.
В районі забезпечено недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі.
Протягом 2015 року проведено 12 засідань комісії з питань погашення заборгованості із  заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано  звіти 48 керівників підприємств різних форм власності та досягнуто позитивних результатів щодо погашення заборгованості по  виплаті заробітної плати на економічно – неактивних підприємствах.
472 сімʼї щомісячно отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Протягом 2015 року даний вид допомоги профінансовано на суму   14472,4 тис.грн.
419 інвалідів дитинства та дітей-інвалідів отримують щомісячно державну соціальну допомогу, протягом року виплачено 6267,5  тис.грн.
В  районі функціонує 4 прийомні сім'ї, в яких виховується  10 дітей шкільного віку. Щомісячно проводиться виплата на  дітей-сиріт  та  грошове забезпечення батькам, зайнятих їх доглядом. Протягом 2015 року цей вид допомоги профінансовано   на суму  410,5 тис.грн.
В листопаді 2015 року на базі прийомної сімʼї  Семенюків створено дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 5 дітей.
На базі Крилівської сільської ради (лікарської амбулаторії загальної практики  (сімейної медицини) функціонує стаціонарне відділення постійного або тимчасового проживання самотніх непрацездатних громадян Корецького територіального центру соціального обслуговування. На даний час у  відділенні проживає  17 осіб.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) протягом 2015 року надано соціальних послуг 2696 громадянам. Відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру такі послуги  надано 595 одиноким непрацездатним громадянам.
Протягом 2015 року проведено 17 засідань комісії  із контролю за призначенням соціальних  допомог,  субсидій та пільг на яких 576 громадянам району призначено надання різних  видів допомог. Всього протягом  2015 року нараховано та  профінансовано  всіх видів допомог громадянам на суму      52806,4 тис. грн.
З початку року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває  707 багатодітних сімей та 2293 дітей з багатодітної сім’ї, а також 3 прийомні сім’ї та 2 сім’ї опікунів

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації