Корецька районна державна адміністрація
| |
Меню сайтуМеню сайту
ПошукПошук:
Погода у Корці

Положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Корецької районної державної адміністрації

        
1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Корецької районної державної адміністрації (далі - Відділ) утворюється головою Корецької районної державної адміністрації та забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
2.Відділ підпорядкований голові Корецької районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської облдержадміністрації.
3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів райдержадміністрації та облдержадміністрації, а також цим Положенням.
4. Статус відділу як юридичної особи публічного права визначається головою Корецької районної державної адміністрації.
5.Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з твердими побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності в будівництві на території Корецького району.
Для виконання завдань, покладених на відділ, у його складі можуть формуватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру, житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, надзвичайних ситуацій та служби цивільного захисту населення.
З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону України  від 07.07.2011 № 108 утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.
6.  Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
6.3. Надає адміністративні послуги, а саме:
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ);
будівельні паспорти забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ);
оформляє паспорти прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21.10.2011 № 244).
 6.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями норм, правил, стандартів у межах визначених повноважень.
6.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузях містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва у межах Корецького району та вживає заходів щодо усунення недоліків.
6.6. Бере участь у підготовці пропозицій до програм соціального-економічного розвитку Корецького району і подає їх на розгляд до Корецької районної державної адміністрації (стаття 13 Закону України „Про основи містобудуванняˮ).
6.7. Вносить пропозиції при формуванні проекту Корецького районного бюджету.
6.8. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
 6.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
 6.10. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
6.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
6.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Корецької районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи  або апарат райдержадміністрації.
6.13. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
6.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
6.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
6.16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
6.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
6.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
6.19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої являється відділ.
6.20. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
6.21. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
6.22. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
6.23. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
6.24. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.
6.25. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
6.26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
6.27. Забезпечує захист персональних даних.
Реалізація державної політики  у сфері містобудування та архітектури:
6.28. Готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування територій Корецького району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України „Про основи містобудуванняˮ, стаття 7 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ).
6.29. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території Корецького району (стаття 14 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ).
6.30. Здійснює моніторинг:
реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ);
стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ);
забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України „Про основи містобудуванняˮ).
6.31. Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ).
6.32. Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ).
6.33. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.
6.34. Забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських та міської рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом „бˮ частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ (стаття 13 Закону України „Про архітектурну діяльністьˮ).
6.35. Готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ).
6.36. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою Корецького району.
6.37. Здійснює координацію діяльності:
суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури.
6.38. Надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21.10.2011 № 244).
6.39. Надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування.
6.40. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району (стаття 22 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльностіˮ).
6.41. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району (Закон України „Про топографо-геодезичну і картографічну діяльністьˮ).
6.42. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.
6.43. Інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України „Про основи містобудуванняˮ).
6.44. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України „Про архітектурну діяльністьˮ).
6.45. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України „Про архітектурну діяльністьˮ).
6.46. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.
Реалізація державної політики  у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:
6.47. Забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг (стаття 6 Закону України „Про житлово-комунальні послугиˮ).
6.48. Розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України „Про житлово-комунальні послугиˮ, стаття 8 Закону України „Про житловий фонд соціального призначенняˮ, стаття 17 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканцівˮ).
6.49. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України „Про житлово-комунальні послугиˮ).
6.50. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України „Про житлово-комунальні послугиˮ).
6.51. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ).
6.52. Проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги.
6.53. Надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу.
6.54. Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканцівˮ).
6.55 Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України „Про житловий фонд соціального призначенняˮ).
6.56. Розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України „Про приватизацію державного житлового фондуˮ).
6.57. Бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканцівˮ).
6.58. Інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фондуˮ).
6.59. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фондуˮ).
Реалізація державної політики  у сфері теплопостачання та енергозбереження:
6.60. Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження (стаття 12 Закону України „Про теплопостачанняˮ).
6.61. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання.
6.62. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
6.63. Погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України „Про теплопостачанняˮ).
6.64. Забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України „Про теплопостачанняˮ).
6.65. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міста та інших населених пунктів району тепловою енергією (стаття 12 Закону України „Про теплопостачанняˮ).
6.66. Забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями галузевих програм енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві.
6.67. Вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.
Реалізація державної політики  у сфері питної води та питного водопостачання:
6.68. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України „Про питну воду та питне водопостачанняˮ).
6.69. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України „Про питну воду та питне водопостачанняˮ) (повноваження здійснюється з 06.12.2012 згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI).
6.70. Порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 12 Закону України „Про питну воду та питне водопостачанняˮ).
6.71. Забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України „Про питну воду та питне водопостачанняˮ).
6.72. Здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення.
6.73. Забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міста та інших населених пунктів району питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України „Про питну воду та питне водопостачанняˮ).
6.74. Розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України „Про питну воду та питне водопостачанняˮ).
Реалізація державної політики  у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:
6.75. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України „Про благоустрій населених пунктівˮ).
6.76. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України „Про благоустрій населених пунктівˮ).
6.77. Бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядкуˮ (стаття 9 Закону України „Про благоустрій населених пунктівˮ).
6.78. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання.
6.79. Забезпечує  реалізацію  повноважень  районної  державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою територій населених пунктів (стаття 39 Закону України „Про благоустрій населених пунктівˮ) (повноваження здійснюється з 06.12.2012 згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI).
6.80. Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України „Про відходиˮ).
6.81. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 20 Закону України „Про відходиˮ, стаття 20 Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ).
6.82. Надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України „Про поховання та похоронну справуˮ).
6.83. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України „Про поховання та похоронну справуˮ).
Реалізація державної політики  у сфері будівництва
6.84. Бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою).
6.85. Розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
6.86. Здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів.
6.87. Бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
6.88. Здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення.
6.89. Бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій.
6.90. Бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд.
6.91. Бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення.
6.92. Бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури.
6.93. Здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів.
6.94. Бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території.
6.95. Надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
6.96. Розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах Корецького району, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-вишукувальних робіт.
6.97. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
Реалізація державної політики  у сфері цивільного захисту
6.98. Здійснює оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
6.99. Забезпечує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів із життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги.
6.100. Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, організовує роботу евакуаційної комісії району.
6.101. Бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту.
6.102. Готує пропозиції голові районної державної адміністрації щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району.
6.103. Готує пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій.
6.104. Формує потребу у видатках на проведення робіт із радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6.105. Здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій.
6.106. Здійснює інформування громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територіях, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя.
6.107. Організовує та забезпечує роботу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району.
7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
7.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
7.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Корецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
7.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Корецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
7.4. Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.
8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом  Корецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Корецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.
Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України „Про архітектурну діяльністьˮ за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.
У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території Корецького району.
10. Начальник відділу:
10.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних  умов
праці.
10.2. Подає на затвердження голові Корецької районної державної адміністрації положення про відділ.
10.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.
10.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Корецької районної державної адміністрації.
10.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
10.6. Звітує перед головою Корецької районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
10.7. Може входити до складу колегії Корецької районної державної адміністрації.
10.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.
10.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
10.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Корецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Корецької районної державної адміністрації.
10.11. Подає на затвердження голови Корецької районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
10.12. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Корецької районної державної адміністрації кошторису відділу (в разі набуття відділом статусу юридичної особи).
10.13. Здійснює добір кадрів.
10.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.
10.15. Надає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
10.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
10.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.
10.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Корецької районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.
12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Корецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Корецької районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
14. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Корецької районної державної адміністрації, може бути утворений як юридична особа публічного права, мати самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                             В.Плисюк

Корисні посилання
Президент УкраїниУрядовий порталВерховна Рада УкраїниУрядова "гаряча лінія"Центр допомоги учасникам АТОProZorroДержавна підтримка енергозбереженняГаряча лініяiraІнтерактивна картатарифи та субсидіїirairaми на facebookІнтерактивна інвестиційна карта з енергоефективностіСоціальна рекламаiraУрядова гаряча лінія для людей з вадами слухуКращі практики місцевого самоврядуванняРада регіонального розвитку
Корецький район на мапіКорецький район на мапі
Корецький район на мапі
ОпитуванняОпитування
Як часто Ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?
Проголосувало: 1762


34700, Рівненська обл.
Корецький р-н,
м.Корець
пл.Центральна, 1

У разі використання матеріалів сайту посилання на # є обов'язковим.
Створення сайту: mrrogall
Лист адміністратору Веб-сервера
Відповідальні за зміст сторінок веб-порталу райдержадміністрації: Апарат райдержадміністрації