КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Заступник голови Корецької райдержадміністрації

Сухий Олександр Антонович

 

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних обов’язків).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території району надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи із створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санітарно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію в районі заходів у сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми (у межах функціональних обов’язків).

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (у межах функціональних обов’язків).

Координує роботу органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (у межах функціональних обов’язків).

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов дітей, які залишились без піклування батьків.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку регіону.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги.

Координує реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я шляхом перетворення їх у комунальні некомерційні підприємства для впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров’я.

Координує виконання Плану заходів облдержадміністрації з реалізації в районі Закону України ,,Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості” щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних обов’язків).

Координує заходи щодо розвитку в районі системи громадського здоров’я.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі розвитку освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадського суспільства, засобами масової інформації.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Координує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу по реалізації в районі державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організовує роботу у сфері туризму.

Забезпечує в межах своїх обов’язків виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх обов’язків виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Організовує роботу їх збереження історико-культурної спадщини.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері житлово-комунального господарства, енергозбереження, енергоефективності та у галузі енергетики (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою насалених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв’язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій з виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Розглядає клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації, вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації з цього питання.

Виконуючи функціональні обов’язки, заступник голови райдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (з питань житлово-комунального господарства)

Управлінням соціального захисту населення райдерджадміністрації (за винятком питань з праці)

Сектором культури і туризму райдержадміністрації

Службою у справах дітей райдержадміністрації

2. Забезпечує взаємодію з:

Закладами освіти району

Закладами охорони здоров’я району

Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

КП „Корецьжитловодоканал”

Корецькою ВД ПАТ „Рівнеобленерго”

Корецькою дільницею Гощанського УЕГГ

3. Організовує роботу:

Комісії з питань евакуації Корецького району

Робочої районної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціальних відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення

Робочої групи з питань організації, координації та контролю медичного забезпечення громадян району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Районної комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту власників житлових будинків і квартир, що мають право на таку пільгу

Робочої групи для перевірки фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб

Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішнього переміщеним особам

Районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Районної комісії з питань призначення соціальних допомог, субсидій та пільг

Комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування в районі

Районної комісії по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни

Спостережної комісії при райдержадміністрації

Комісії щодо здійснення контролю за пільговим використання допомоги при народженні дитини та стану створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей

Комісії з питань державних нагород України при районній державній адміністрації