КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про заміну реквізитів рахунків для зарахування надходжень до бюджетів відповідно до стандарту IBAN

None

Управління Державної казначейської служби України у Корецькому районі Рівненської області  звертає увагу, що з 05.08.2019 набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про затвердження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (далі- Постанова №162), згідно з якою в Україні номер банківського рахунку буде формуватись за стандартом  IBAN та складатиме 29 літерно-цифрових символів, а саме:

Код країни + контрольний розряд + код банку + рахунок клієнта

       UA  +  nn  +  nnnnnn  +  ccccccccccccccccccc

Де код країни: 2-значний, відображається великими літерами (UA), визначає код країни, у якій функціонує фінансова установа, що перебуває IBAN;

Контрольний розряд: 2 цифри, розраховані відповідно до алгоритму розрахунку контрольного розряду;

Код банку: це шестизначний цифровий код фінансової установи, що обслуговує рахунок клієнта;

Рахунок клієнта: складається з 19 символів.У випадку якщо номер рахунку має менше ніж 19 символів, тоді до нього додається кількість нулів, що проставляються перед номером рахунку.

Рахунки для зарахування податків, зборів та інших доходів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) вступають в дію з 01.10.2019.

Звертаємо увагу, що з 01.10.2019 до 31.10.2019 діє перехідний період, а з 01.11.2019-у постійному режимі.