КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Результати діяльності спостережної комісії при Корецькій районній державній адміністрації за І півріччя 2020 року

         Відповідно до  пункту 16 Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 зі змінами та плану роботи спостережної комісії, щомісяця відбуваються засідання спостережної комісії, результати роботи якої оформляються постановами.

         План роботи спостережної комісії при райдержадміністрації складений на  І та ІІ півріччя 2020 року.

Протягом січня-червня 2020 року спостережною комісією проведено 6 засідань, на яких розглянуті планові питання, зокрема:

         -організація виховної роботи з особами, умовно – достроково звільненими від відбування покарання та раніше засудженими;

         -здійснення контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

         -вивчення стану матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення цих осіб;

         -стан організації соціально-виховної роботи.

Протягом І півріччя 2020 року з установ виконання покарань на адресу спостережної комісії Корецької РДА надійшло 1 повідомлення щодо звільнення особи з місць позбавлення волі. 

На обліку спостережної комісії перебуває 3 особи, умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

         На належному рівні налагоджено взаємодію (зворотній зв’язок) з суб’єктами  соціального патронажу (п.4 п.п.4,5 Положення).

         Упродовж звітного періоду проведена робота щодо здійснення громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів 1 засудженої особи, звільненої від відбування покарання, надання допомоги у соціальній адаптації.

         Допомога у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, надавалась шляхом  роз’яснення прав, умов працевлаштування та правил поведінки.

         Райдержадміністрацією спільно з спостережною комісією, сільськими головами, а також Корецькою районною філією Рівненського обласного центру зайнятості приймаються міри до  працевлаштування та соціальної адаптації осіб, які прибули з місць позбавлення волі.

         Враховуючи закінчення строку повноважень спостережної комісії, виникає необхідність у формуванні її нового складу при Корецькій районній державній адміністрації.
         Відповідно до п.12 Положення про спостережні комісії, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до Корецької РДА відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.
         Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.
         Заява подається контактній особі: провідний фахівець із соціальної роботи Корецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Пашковська Євгенія (приміщення райдержадміністрації, четвертий поверх, праве крило).
         Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах відповідно до п.13 Положення про спостережні комісії.