КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

  27. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до типової інструкції з діловодства  в міністерствах інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 (із змінами).

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується її головою.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

28. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

29. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян, інших документів здійснюється  сектором документообігу апарату райдержадміністрації, уповноваженою особою з контролю апарату райдержадміністрації.

30. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації розробляється у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджується головою райдержадміністрації.

31. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень                  Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації          і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців                           на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступника.

32. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків, подаються голові райдержадміністрації, його заступникові, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу  обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, його заступник, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причин.

33. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подаються  органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконаного документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації, його заступника, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу  обов’язків).