Нормативна база

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

  

Закон України "Про звернення громадян"
 
 
У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного  права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування