КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Розпорядження 2019
Про перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації

У К Р А Ї Н А

КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

11 березня 2019 року                                                                                       № 41

 

 

Про перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до частини шостої статті 6, частини першої статті 39, статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (зі змінами) та з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації (далі – Центр), згідно з додатком.

 

2.   Надання послуг передбачені пунктами 12, 83, 84, 63-66, 85-86 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюються через Центр на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та Корецькою районною державною адміністрацією.

 

3.   Суб’єктам надання адміністративних послуг, зазначених у переліку до цього розпорядження, забезпечити:

1)   внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

2)   розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через Центр їх надання з урахуванням частини другої стаття 6 Закону України „Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

3)   взаємодію з Корецькою районною державною адміністрацією, для належної організації надання таких послуг через Центр їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

4)   надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

5)   надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

6)   передання в користування (оренду) в разі потреби Корецькій районній державній адміністрації необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законом порядку;

7)   участь своїх працівників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через Центр;

8)   своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації надання адміністративних послуг через Центр їх надання.

 

4.   Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на центр надання адміністративних послуг Корецької районної державної адміністрації.

 

5.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кулика В.М.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                             С. ЧЕРНІЙ

Повний текст