КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Протокол № 1 засідання громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 1

 

засідання   громадської ради при

 

Корецькій районній державній адміністрації

 

 

м. Корець                                                            20 серпня 2020 року

                                                                             15.30  год.

Місце проведення: мала зала райдержадміністрації  

 

Присутні:

Члени громадської ради при Корецькій райдержадміністрації                       (список додається).

 

№ з/п

Назва громадської організації

Кандидат до складу  громадської  ради

1.

Громадська організація „Корецька районна організація  ветеранів”

Шевченко Володимир Миколайович

2.

Благодійна організація „Міжнародний Благодійний фонд Марії Козлюк                       „З добром у серці”

Козлюк Марія Іванівна

3.

Громадська організація „Корецька варта”

Осіпчук Ірина Олегівна

4.

Громадська організація „Корецька районна організація ВФСТ „Колос” агропромисло вого комплексу України

Качановський Віталій Максимович

5.

Громадська організація „Корецька  районна федерація футболу”

Ніколайчук Олександр Валентинович

6.

Громадська організація „Центр єдиноборств  „Удар”

Бейлах Андрій Дмитрович

7.

Громадська організація „Кореччина”

Біла Надя Миколаївна

 

Запрошені: працівники апарату  Корецької  районної державної адміністрації: Цендриков В.М., начальник відділу ведення реєстру виборців апарату Корецької райдержадміністрації, секретар ініціативної групи, Плисюк В.Я., керівник апарату Корецької райдержадміністрації, член ініціативної групи.

 

Порядок денний:

 

1.Про вибори голови Громадської ради при Корецькій РДА;

 

2. Про вибори заступника голови Громадської ради при Корецькій РДА;

 

3. Про вибори секретаря  Громадської ради при Корецькій РДА;

 

4. Про затвердження плану роботи Громадської ради при Корецькій РДА  на 2 півріччя  2020 року.

 

1. Слухали: Шевченка В.М., який  вніс пропозицію для проведення                         1 засідання  громадської ради при Корецькій РДА обрати лічильну комісію для обрання голови, заступника голови та секретаря громадської ради.

Шевченко В.М. запропонував дві кандидатури Качановського В.М.  та             Білу Н.М. 

         Голосування: „за” -  7

                        „проти” - 0

                        „утримались” – 2

          Рішення прийнято.

 

2. Слухали: Бейлаха А.Д., Ніколайчука О.В., які запропонували кандидатуру Качановського В.М. на посаду голови громадської ради при Корецькій райдержадміністрації. В обговоренні взяли участь усі присутні. Заперечень не висловлено.

          Голосування щодо обрання головою громадської ради при Корецькій РДА  Качановського В.М.:

                        „за” -  6

                        „проти” - 0

                        „утримались” – 0.

Участь у голосуванні не приймав  Качановський В.М.

         Рішення прийнято.

         За результатами голосування вирішено:

         Головою громадської ради при Корецькій райдержадміністрації обрати Качановського Віктора Максимовича, голову Громадської організації „Корецька районна організація ВФСТ „Колос” агропромислового комплексу України.

 

3. Слухали: Качановського В.М., який запропонував на посаду заступника голови громадської ради при Корецькій райдержадміністрації Осіпчук І.О.

          Голосування щодо обрання заступником голови громадської ради при Корецькій РДА Осіпчук І.О.:

                        „за” -  6

                        „проти” - 0

                        „утримались” – 0.

Участь у голосуванні не приймала Осіпчук І.О.

         Рішення прийнято.

         За результатами голосування вирішено:

         Заступником голови громадської ради при Корецькій райдержадміністрації обрати Осіпчук Ірину Олегівну, керівника громадської організація „Корецька варта”.

  

4. Слухали: Качановського В.М., який запропонував на посаду секретаря  голови громадської ради при Корецькій райдержадміністрації Білу Н.М.

          Голосування щодо обрання секретаря голови громадської ради при Корецькій РДА Білої Н.М.:

                        „за” -  6

                        „проти” - 0

                        „утримались” – 0.

Участь у голосуванні не приймала  Біла Н.М.

         Рішення прийнято.

         За результатами голосування вирішено:

         Секретарем голови громадської ради при Корецькій райдержадміністрації обрати Білу Надію Миколаївну, члена громадської організації „Кореччина”. 

 

5. Слухали:  Качановського В.М., голову громадської ради при Корецькій РДА, який  ознайомив присутніх з проєктом орієнтовного плану роботи громадської ради при Корецькій райдержадміністрації на  2 півріччя 2020 року та запропонував його затвердити.

Участь в обговоренні прийняли: Козлюк М.І., Осіпчук І.О., Шевченко В.М.

Голосування: „за” -  7

                         „проти” - 0

                          „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

 

За результатами розгляду 5 питання  вирішено:

         Затвердити орієнтовний план роботи громадської ради при Корецькій райдержадміністрації на 2 півріччя 2020 року, що додається.

 

 

 Голова громадської ради                                           Віктор КАЧАНОВСЬКИЙ

 

 

 Секретар  громадської ради                                      Надія   БІЛА