КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Протокол засідання установчих зборів із формування громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ

 

засідання  установчих зборів із формування громадської ради при

 

Корецькій районній державній адміністрації

 

 

м. Корець                                                            20 серпня 2020 року

                                                                             14.00  год.

Місце проведення: мала зала райдержадміністрації  

 

Загальна кількість кандидатів до  громадської ради при  Корецькій державній адміністрації (далі - Громадська рада) – 7 осіб.

Присутні:

7 кандидатів до  Громадської ради при Корецькій РДА (список додається).

 

№ з/п

Назва громадської організації

Кандидат до складу  громадської  ради

1.

Громадська організація „Корецька районна організація  ветеранів”

Шевченко Володимир Миколайович

2.

Благодійна організація „Міжнародний Благодійний фонд Марії Козлюк                       „З добром у серці”

Козлюк Марія Іванівна

3.

Громадська організація „Корецька варта”

Осіпчук Ірина Олегівна

4.

Громадська організація „Корецька районна організація ВФСТ „Колос” агропромисло вого комплексу України

Качановський Віталій Максимович

5.

Громадська організація „Корецька  районна федерація футболу”

Ніколайчук Олександр Валентинович

6.

Громадська організація „Центр єдиноборств  „Удар”

Бейлах Андрій Дмитрович

7.

Громадська організація „Кореччина”

Біла Надя Миколаївна

 

Запрошені: працівники апарату  Корецької  районної державної адміністрації: Цендриков В.М., начальник відділу ведення реєстру виборців апарату Корецької райдержадміністрації, секретар ініціативної групи, Плисюк В.Я., керівник апарату Корецької райдержадміністрації, член ініціативної групи.

 

         1.Слухали: Цендрикова В.М., секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при  Корецькій РДА, який повідомив, що для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при   Корецькій  районній державній адміністрації зареєструвалися 7 представників  інститутів громадянського суспільства, які виявили бажання увійти до складу Громадської ради при Корецькій РДА  і надали відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 із змінами, внесеними постановою КМУ  від 24.04.2019 № 353 заяви, разом з необхідними документами, а також запропонував розпочати  засідання  установчих зборів.

Вирішили: Відкрити засідання установчих зборів, голосування проводити шляхом відкритого  голосування.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Слухали: Ніколайчука О.В., який вніс пропозицію обрати  голову та секретаря зборів. У кого які будуть пропозиції  персонально?

 

Виступив: Качановський В.М.,  який  вніс пропозицію  обрати головою установчих зборів із формування громадської ради при  Корецькій районній державній адміністрації   Шевченка В.М., секретарем  Білу Н.М.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Вирішили: Обрати головою зборів  Шевченка В.М.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати секретарем  зборів Білу  Н.М.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Слухали: Шевченка В.М., голову установчих зборів, який запропонував ухвалити порядок денний:

 

Порядок денний:

1.Про  проведену роботу із  підготовки установчих зборів  із формування громадської ради при   Корецькій районній державній адміністрації.

Інформує: Плисюк В.Я.

 

2. Про    обрання   складу    громадської  ради  при  Корецькій   районній державній адміністрації.

Інформує: Цендриков В.М.

 

3. Про  визначення дати проведення першого засідання  новообраної громадської ради при Корецькій райдержадміністрації.

Інформує: Шевченко В.М.

 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання  установчих зборів, запропонований Шевченком В.М.

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Слухали: Шевченка  В.М., який запропонував регламент засідання установчих зборів:

- для доповідачів по порядку денному – до 10 хв;

- для виступів - до 3 хв;

- для запитань - до 1 хв.

Голосування проводиться відкрито.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх.

 

Вирішили: Затвердити регламент засідання установчих зборів.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

1. Слухали: Про  проведену роботу із  підготовки установчих зборів  із формування громадської ради при   Корецькій районній державній адміністрації.

       Інформувала: Плисюк В.Я., яка проінформувала, що   з метою  формування нового складу  громадської ради при Корецькій райдержадміністрації розпорядженням голови Корецької райдержадміністрації від  10 червня 2020 року № 131 утворена ініціативна група  з підготовки  та  проведення   установчих  зборів для формування нового складу Громадської ради при Корецькій райдержадміністрації  у складі:

ДУЛЮК      Тарас                          – член громадської організації „Корецька варта”,

                                                          голова  ініціативної групи (за згодою)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЦЕНДРИКОВ Володимир           – начальник     відділу     ведення    Державного     

                                                         реєстру                   виборців                    апарату          

                                                         райдержадміністрації,    секретар   ініціативної            

                                                         групи

Члени ініціативної групи:

 

КАЧАНОВСЬКИЙ  Віталій      – голова     Корецької       районної      організації 

                                                        Всеукраїнського     фізкультурно - спортивного  

                                                        товариства „Колос” (за згодою)

 

ПЛИСЮК  Вікторія                  – керівник                    апарату                Корецької

                                                       райдержадміністрації

 

САВЧЕНКО Володимир          – голова      громадської      організації    „Воїнів –

                                                       учасників          Антитерористичної        операції  

                                                       Корецького району” (за згодою)

 

ШЕВЧЕНКО Володимир      – голова Корецької районної організації ветеранів  (за згодою)

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Корецькій районній державній адміністрації оприлюднено на сторінках районної газети  та на ВЕБ-сайті РДА в  розділі «Громадська рада».

До членства у громадській раді  запрошено представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України. У повідомленні вказано на те, що до складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства  та до складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади.                      

Громадська рада при райдержадміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Строк повноважень нового складу громадської ради при   Корецькій районній  державній адміністрації складає 2 роки.

Для участі в установчих зборах, ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів подано інститутами громадянського суспільства необхідний пакет документів.

 11.08.2020  завершився термін  подачі заявок для участі в установчих зборах представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, з формування Громадської ради при райдержадміністрації.

Станом на 11.08.2020  заявки подано 7 інститутами громадянського суспільства  (громадськими, благодійними  організаціями), зокрема:

№ з/п

Назва громадської організації

Кандидат до складу  громадської  ради

Біографічні  дані

Відомості про результати діяльності

1.

Громадська організація „Корецька районна організація  ветеранів”

Шевченко Володимир Миколайович

03.04.1950 р/н., жит. м.Корець вул.Мічуріна, 31а

Забезпечується  керівництво діяльністю первинних ветеранських організацій, розгляд звернень членів районної організації,   надання їм допомоги, спрямованої на  соціальний захист, покращення  житлово-побутових умов  проживання.

 

2.

Благодійна організація „Міжнародний Благодійний фонд Марії Козлюк                       „З добром у серці”

Козлюк Марія Іванівна

05.04.1959 р/н., жит. м.Корець вул.Володимирська 15/24

Постійно надається допомога малозабезпеченим, багатодітним сім»ям на території Корецького  району та інших областей України. Взято шефство з питань надання допомоги  інтернату           с. В.Межирічі, Крилівського відділення для проживання одинокопроживаючих.

 

3.

Громадська організація „Корецька варта”

Осіпчук Ірина Олегівна

11.09.1984 р/н., жит. м.Корець вул.Фабрична, 1г

Постійно проводиться  робота з питань патріотичного виховання молоді, забезпечується участь у проведенні благоустрою на території м.Корця.

                             

4.

Громадська організація „Корецька районна організація ВФСТ „Колос” агропромисло вого комплексу України

Качановський Віталій Максимович

22.10.1956 р/н., жит. м.Корець вул. Січових Стрільців, 12

Забезпечується  проведення  під час Днів села  спортивних змагань на територіях місцевих рад  Корецького району. Забезпечується належне утримання   районного стадіону

„Колос”. Проводяться  турніри з різних видів спорту, приурочені пам’ятним датам. 

 

5.

Громадська організація „Корецька  районна федерація футболу”

Ніколайчук Олександр Валентинович

06.09.1992 р/н., жит. м.Корець вул. Пушкіна, 24

Постійно забезпечується проведення чемпіонату  району з футболу, Кубок району. Командами від району  приймається  участь в  першості області ВФСТ „Колос”. Команди від району  приймають участь в ДЮФЛ Рівненської області  та чемпіонаті області з футзалу у різних вікових групах.

Зі сприяння організації на базі ДЮСШ  утворено групи оздоровлення з волейболу,               футзалу, баскетболу, пауерліфтингу.

 

6.

Громадська організація „Центр єдиноборств  „Удар”

Бейлах Андрій Дмитрович

09.12.1979 р/н., жит. м.Корець  пров.Костельний, 1а

Постійно проводяться спортивно-масові заходи. 22.01.2020 взято участь у  відкритому чемпіонаті  Рівненської області з кіокушинкай карате,                     01-02.03.2020 – у чемпіонаті Рівненської області з ММА, 14.03.2020 – у професійному турнірі з ММА в Буковелі.

 

7.

Громадська організація „Кореччина”

Біла Надя Миколаївна

12.04.1958 р/н., жит. м.Корець вул.Володимирська, 7а

Зі сприяння  громадської організації проводились заходи екологічного спрямування.

Забезпечено ЦРЛ автомобілями швидкої допомоги та Устянську сільську раду пожежним автомобілем.

 

Вирішили: Інформацію Плисюк В.Я. прийняти до відома.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

2. Слухали: Про    обрання   складу    громадської  ради  при  Корецькій   районній державній адміністрації.

Інформував: Цендриков В.М.,  секретар ініціативної групи, який повідомив, що 13.08.2020 відбулось засідання  ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу  громадської ради при Корецькій райдержадміністрації з розгляду питання «Про  розгляд документів, поданих представниками  інститутів громадянського суспільства   для формування нового складу Громадської ради при Корецькій райдержадміністрації».

            За результатами перевірки, поданих документів інститутами громадянського суспільства, встановлено, що всіма 7 інститутами громадянського суспільства  подано документи з  дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 03.11. 2010 № 996   (із змінами).  

Прийнято рішення засідання  ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу  громадської ради при Корецькій райдержадміністрації:затвердити список   кандидатів  для  формування складу Громадської ради при Корецькій райдержадміністрації та допустити до участі  в установчих зборах  для формування нового складу Громадської ради при Корецькій райдержадміністрації,  які відбудуться 20.08.2020,  кандидатів, делегованих  інститутами громадянського суспільства:

 

№ з/п

Назва громадської організації

Кандидат до складу  громадської  ради

1.

Громадська організація „Корецька районна організація  ветеранів”

Шевченко Володимир Миколайович

2.

Благодійна організація „Міжнародний Благодійний фонд Марії Козлюк                       „З добром у серці”

Козлюк Марія Іванівна

3.

Громадська організація „Корецька варта”

Осіпчук Ірина Олегівна

4.

Громадська організація „Корецька районна організація ВФСТ „Колос” агропромисло вого комплексу України

Качановський Віталій Максимович

5.

Громадська організація „Корецька  районна федерація футболу”

Ніколайчук Олександр Валентинович

6.

Громадська організація „Центр єдиноборств  „Удар”

Бейлах Андрій Дмитрович

7.

Громадська організація „Кореччина”

Біла Надя Миколаївна

Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів  із формування громадської ради при Корецькій райдержадміністрації  від 13.08.2020 щодо складу    учасників      установчих    зборів     оприлюднено на офіційному  веб -  сайті райдержадміністрації. 

 

Вирішили:

1.Інформацію Цендрикова В.М. прийняти до відома.

2.Обрати Громадську раду при Корецькій  районній державній адміністрації у складі 7 осіб.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

Вирішили: обрати до складу  громадської ради при Корецькій райдержадміністрації:

-Білу Надію Миколаївну;

-Бейлаха Андрія Дмитровича;

-Качановського Віталія Максимовича;

Козлюк Марію Іванівну;

Ніколайчука  Олександра Валентиновича;

Осіпчук Ірину Олегівну;

Шевченка Володимира Миколайовича.

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

         3.Слухали: Про  визначення дати проведення першого засідання  новообраної громадської ради при Корецькій райдержадміністрації.

Інформував:  Шевченко В.М.,   який  привітав  усіх членів новообраної Громадської ради при Корецькій  районній державній адміністрації, а також запропонувала провести перше засідання новообраної Громадської ради при   Корецькій райдержадміністрації  28  серпня 2020 року о 12-00 год. в   малій залі райдержадміністрації за адресою м.Корець, площа Київська,5.

Наголосив на необхідності на 1  засіданні новообраної  громадської ради при Корецькій райдержадміністрації розгляду  питань:

 

1.  Про вибори голови Громадської ради при Корецькій РДА;

 

2. Про вибори заступника голови Громадської ради при Корецькій РДА;

 

3. Про вибори секретаря  Громадської ради при Корецькій РДА;

 

4. Про затвердження плану роботи Громадської ради при Корецькій РДА  на 2 півріччя  2020 року.

 

Виступив: Качановський В.М.,  який  вніс пропозицію  перше засідання громадської ради при  Корецькій районній державній адміністрації провести 20.08.2020 о 15-30 год. (Участь у голосуванні приймають лише  члени громадської ради при Корецькій РДА).

Голосували: «за» - 6 , «проти» - 0, «утримались» - 1. (Осіпчук І.О.)

 

 

 

 

Вирішили:

Провести перше засідання новообраної Громадської ради при   Корецькій райдержадміністрації  20  серпня 2020 року о  15-30 год. в   малій залі райдержадміністрації за адресою м.Корець, площа Київська,5.

 

Голосували: «за» - 7 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

 

 

 

Голова   установчих зборів               ______________ Володимир ШЕВЧЕНКО

 

Секретар  установчих зборів     ________________     Надія БІЛА