КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Бюджет

 

 

 

 

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ загальний

 

  (Форма 20__-1)

 

1. ____________________________________________________________     _____________     _________
      (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету )     (код Типової відомчої класифікації          (код за ЄДРПОУ)            (код бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                       видатків та кредитування                                                                        

 

                                                                                                      місцевого бюджету

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів районного бюджету, і показники їх досягнення

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20___ рік               (звіт)

20__ рік             (затверджено)

20__ рік (проєкт)

20__ рік (прогноз)

20__ рік  (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду районного бюджету на 20__- 20__ роки за бюджетними програмами

 

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проєкт)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Номер  цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду районного бюджету на 20__- 20__ роки за бюджетними програмами

 

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проєкт)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Номер  цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ініціали та прізвище )

 

 

Керівник фінансової служби

_________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище )