КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Зразки заяв

 

Відповідно до статті 38 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.(ст. 3 Закону України „Про звернення громадян”).
Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
 
Заявникам звернень з питання надання матеріальної допомоги на лікування до заяви необхідно додати:
-  довідку з лікарні, чи направлення на лікування, копії  епікризів про хворобу;
-  акт обстеження матеріально-побутових умов, виданий за місцем проживання;
-  копію посвідчення  (учасник війни, учасник бойових дій, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС,  "Мати – героїня"  тощо);
-  копію паспорта та ідентифікаційного коду;
-  розрахунковий рахунок з відділення банку.
 
Грошова допомога на вирішення соціально-побутових питань надається учасникам антитерористичної операції, мобілізованим особам та особам, які зараховані на військову службу за контрактом
У разі неможливості подачі документів особисто вищезазначеними особами, за отриманням допомоги мають право звернутися члени їх сімей - дружина (чоловік), батьки, діти. В разі відсутності вищезазначених осіб можуть звернутися інші члени родини.
Для отримання грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань подаються такі документи:
 
а) учасники антитерористичної операції, мобілізовані особи:                        
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та копія ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- копія посвідчення учасника бойових дій або копія військового квитка з відміткою про участь в антитерористичній операції, або копія довідки про участь в антитерористичній операції, або довідка Корецького районного військового комісаріату Рівненської області (Гощанського об’єднаного районного військового комісаріату Рівненської області) про мобілізацію (подається заявником у разі відсутності у списках, поданих Корецьким районним військовим комісаріатом Рівненської області чи Гощанським об’єднаним районним військовим комісаріатом Рівненської області);
- довідка про фактичне місце проживання учасника антитерористичної операції, мобілізованої особи,  у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району.
 
б) члени сімей та інші члени родини осіб, зазначених у пункті „а”:
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та копія ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- копія посвідчення учасника бойових дій або копія військового квитка з відміткою про участь в антитерористичній операції, або копія довідки про участь в антитерористичній операції, або довідка Корецького районного військового комісаріату Рівненської області (Гощанського об’єднаного районного військового комісаріату Рівненської області) про мобілізацію (подається заявником у разі відсутності у списках, поданих Корецьким районним військовим комісаріатом Рівненської області чи Гощанським об’єднаним районним військовим комісаріатом Рівненської області);
- довідка про фактичне місце проживання учасника антитерористичної операції, мобілізованої особи, у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району;
- копія свідоцтва про шлюб - для  виплати  грошової   допомоги  дружині (чоловікові);
- копія  свідоцтва  про  народження  -  для   виплати   грошової допомоги батькам осіб, зазначених у пункті „а”;
- копія свідоцтва   про   народження   дитини   -   для   виплати    грошової допомоги дітям осіб, зазначених у пункті „а”;
- інші документи, які підтверджують родинний зв’язок у разі звернення  інших членів родини;
- інші підтверджуючі документи (за потреби).
 
 
в) особи, які зараховані на військову службу за контрактом:                        
-  заява на ім’я голови райдержадміністрації;
-  копія паспорта та копія ідентифікаційного коду заявника;
-  розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
-  наказ (витяг  з  наказу)  командира  військової  частини  про  прийняття військовозобов’язаного  на  військову  службу  за  контрактом (наказ (витяг з наказу) командира військової частини про зарахування до особового складу) або довідка про перебування на військовій службі за контрактом або інші документи, що підтверджують істиність перебування військовозобов’язаного  на  військовій  службі  за  контрактом;
- довідка про фактичне місце проживання особи, яка зарахована на військову службу за контрактом,  у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району.
 
 
 
г) члени сімей осіб, зазначених у пункті „в”:
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та копія ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- наказ (витяг  з  наказу)  командира  військової  частини  про  прийняття військовозобов’язаного  на  військову  службу  за  контрактом (наказ (витяг з наказу) командира військової частини про зарахування до особового складу) або довідка про перебування на військовій службі за контрактом або інші документи, що підтверджують істиність перебування військовозобов’язаного  на  військовій  службі  за  контрактом;
- довідка про фактичне місце проживання особи, яка зарахована на військову службу за контрактом,  у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району;
- копія свідоцтва про шлюб - для  виплати  грошової   допомоги  дружині (чоловікові);
- копія  свідоцтва  про  народження  -  для   виплати   грошової   допомоги батькам осіб, зазначених у пункті „в”;
- копія свідоцтва   про   народження   дитини   -   для   виплати    грошової допомоги дітям осіб, зазначених у пункті „в”;
- інші підтверджуючі документи (за потреби).
 
Грошова допомога у разі поранення, контузії, травми, захворювання отриманих внаслідок участі в антитерористичній операції чи під час проходження військової служби за контрактом.
У разі неможливості подачі документів особисто вищезазначеними особами, за отриманням допомоги можуть звернутися члени їх сімей - дружина (чоловік), батьки, діти. В разі відсутності вищезазначених осіб мають право звернутися інші члени родини.
Для отримання грошової допомоги у разі поранення, контузії, травми, захворювання отриманих внаслідок участі в антитерористичній операції чи під час проходження військової служби за контрактом подаються такі документи:
                                             
а) учасники антитерористичної операції, мобілізовані особи:                         
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- копія посвідчення учасника бойових дій або копія військового квитка з відміткою про участь в антитерористичній операції, або копія довідки про участь в антитерористичній операції, або довідка Корецького районного військового комісаріату Рівненської області (Гощанського об’єднаного районного військового комісаріату Рівненської області) про мобілізацію (подається заявником у разі відсутності у списках, поданих Корецьким районним військовим комісаріатом Рівненської області чи Гощанським об’єднаним районним військовим комісаріатом Рівненської області);
- копія   довідки   військово-лікарської   комісії,   свідоцтва   про   хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
- довідка про фактичне місце проживання учасника антитерористичної операції, мобілізованої особи, у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району;
                                                             
 
б) члени сімей та інші члени родини осіб, зазначених у пункті „а”:
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- копія посвідчення учасника бойових дій або копія військового квитка з відміткою про участь в антитерористичній операції, або копія довідки про участь в антитерористичній операції, або довідка Корецького районного військового комісаріату Рівненської області (Гощанського об’єднаного районного військового комісаріату Рівненської області) про мобілізацію (подається заявником у разі відсутності у списках, поданих Корецьким районним військовим комісаріатом Рівненської області чи Гощанським об’єднаним районним військовим комісаріатом Рівненської області);
- копія   довідки   військово-лікарської   комісії,   свідоцтва   про   хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
- довідка про фактичне місце проживання учасника антитерористичної операції, мобілізованої особи, у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району;
- копія свідоцтва про шлюб - для  виплати  грошової   допомоги  дружині (чоловікові);
- копія  свідоцтва  про  народження  -  для   виплати   грошової   допомоги батькам осіб, зазначених у пункті „а”;
- копія свідоцтва   про   народження   дитини   -   для   виплати    грошової допомоги дітям осіб, зазначених у пункті „а”;
- інші документи, які підтверджують родинний зв’язок у разі звернення  інших членів родини;
- інші підтверджуючі документи (за потреби).
 
в) особи, які зараховані на військову службу за контрактом:                                                
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- наказ (витяг  з  наказу)  командира  військової  частини  про  прийняття військовозобов’язаного  на  військову  службу  за  контрактом (наказ (витяг з наказу) командира військової частини про зарахування до особового складу) або довідка про перебування на військовій службі за контрактом або інші документи, що підтверджують істиність перебування військовозобов’язаного  на  військовій  службі  за  контрактом;
- копія   довідки   військово-лікарської   комісії,   свідоцтва   про   хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
- довідка про фактичне місце проживання особи, яка зарахована на військову службу за контрактом,  у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району.
 
 
 
г) члени сімей та інші члени родини осіб, зазначених у пункті „в”:
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- наказ (витяг  з  наказу)  командира  військової  частини  про  прийняття військовозобов’язаного  на  військову  службу  за  контрактом (наказ (витяг з наказу) командира військової частини про зарахування до особового складу) або довідка про перебування на військовій службі за контрактом або інші документи, що підтверджують істиність перебування військовозобов’язаного  на  військовій  службі  за  контрактом;
- копія   довідки   військово-лікарської   комісії,   свідоцтва   про   хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
- довідка про фактичне місце проживання особи, яка зарахована на військову службу за контрактом,  у разі, якщо особа не зареєстрована, але фактично проживає на території Корецького району;
- копія свідоцтва про шлюб - для  виплати  грошової   допомоги  дружині (чоловікові);
- копія  свідоцтва  про  народження  -  для   виплати   грошової   допомоги батькам осіб, зазначених у пункті „в”;
- копія свідоцтва   про   народження   дитини   -   для   виплати    грошової допомоги дітям осіб, зазначених у пункті „в”;
- інші документи, які підтверджують родинний зв’язок у разі звернення  інших членів родини;
- інші підтверджуючі документи (за потреби).
 
 
Грошова допомога сім’ям загиблих учасників  антитерористичної операції, мобілізованих осіб та осіб, які проходили військову службу за контрактом.
За отриманням одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, мобілізованої особи та особи, яка проходила військову службу за контактом  можуть звернутися дружина (чоловік), батьки, діти. У разі відсутності вищезазначених осіб мають право звернутися найближчі родичі за наявності підтверджуючих документів.
Для отримання грошової допомоги у разі загибелі (смерті) подаються такі документи:
- заява на ім’я голови райдержадміністрації;
- копія паспорта та копія ідентифікаційного коду заявника;
- розрахунковий рахунок на ім’я особи, що звертається із заявою;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть;
- копія    повідомлення    військової    частини     про     смерть     учасника антитерористичної     операції,     мобілізованої    особи;
- копія свідоцтва про шлюб - для  виплати  грошової   допомоги   дружині (чоловікові) загиблого;
- копія   свідоцтва   про   народження   дитини  -  для   виплати    грошової допомоги дитині загиблого;
- копія  свідоцтва  про   народження   загиблого  -  для  виплати   грошової допомоги батькам загиблого;
- інші документи, які підтверджують родинний зв’язок;
- інші підтверджуючі документи (за потреби).

 

/зразок/

 

Голові райдержадміністрації

 _____________________________

_____________________________

прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса заявника

_____________________________

соціальний стан

(пенсіонер, ветеран праці, учасник війни, учасник бойових дій, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалід І-ІІІ групи захворювання, одинока мати, члени багатодітної сім’ї, дитина війни, тощо)

_____________________________

                            

    З А Я В А       

 

    СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ.

 

 

___________                                                       _____________

        ДАТА                                                                                                          ПІДПИС

 

 

 

 

 

 

 

/зразок/

 

Голові райдержадміністрації

_____________________________

_____________________________

прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса заявника

_____________________________

соціальний стан

(пенсіонер, ветеран праці, учасник війни, учасник бойових дій, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалід І-ІІІ групи захворювання, одинока мати, члени багатодітної сім’ї, дитина війни, тощо)

_____________________________

                             

СКАРГА

 

    СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ.

 

 

___________                                                       _____________

        ДАТА                                                                                                          ПІДПИС